Проблема наступності у літературі XIX-XX століть

Для будь-якого культурного явища характерні різкі й суперечливі зміни і трансформації під час рубежу століть. Цей період загострює і глобальні проблеми буття, і одночасно створює нові, більш актуальні питання.

Початок нової епохи
Найчастіше загострюються ті питання, які сприймалися, як традиція і вже ставилися до вічними, тоді культура нового часу змушує людей поглянути на них по-новому. Тому вивченню літератури переломних століть приділяють особливу увагу і ретельно простежують її спадкоємність і тенденції, що вплинули на неї.

Особливо яскраво виділяється література Срібного століття, повна драматичної напруженості та художнього різноманітності. Саме цей період відкрив нову епоху в російській літературі і в російській мистецтві. Але багато чого література зуміла і зберегти, а деякі теми і традиції – розкрити ще повніше і більш фундаментально.

Суть проблеми наступності
Основою наступності літератури XIX XX століть стали гуманістичні традиції, які завжди були характерною рисою російської класичної літератури. Ідейні та світоглядні елементи Срібного століття спиралися на грунтовні досягнення реалізму минулого століття.

Але одночасно література початку XIX століття заперечувала грубий матеріалізм і своєрідний нігілізм. який був притаманний кільком поколінням минулого століття. Літературні діячі орієнтувалися на “чисте мистецтво” і абсолютно по-новому підносили традиційні філософські, моральні та релігійні концепції.

Природно, що на подальший розвиток літератури XX століття вплинуло спадщина літературних напрямів, які виникли на межі століть. Адже в такий переломний період завжди зростає увага і інтерес до вічного і непорушного, і до усвідомлення свого часу саме з таких позицій.

Ключовим моментом для спадкоємності літератури стали релігійні шукання, які до цих пір займали важливу частину в літературному процесі, але тепер їм надавався більш символічний, і навіть містичний образ. Література безпосередньо пов’язана з історією, вона її не просто відображає, вона її фундаментально осмислює.

Нове осмислення дійсності
Велика кількість і різноманіття історичних подій, драматичних і часом зовсім непередбачуваних, відклали великий відбиток на становлення загального літературного процесу цих століть. Але якщо в XIX столітті осмислювалася дійсність з боку активних гуманістичних традицій, то література XX століття була змушена ці гуманістичні цінності постійно міняти.

Але незважаючи на це зберігається послідовна наступність гуманізму та історизму як і російської, так і світового мистецтва. Естетичні та моральні цінності зберегли свій вплив і досі займали важливе місце для письменників, тільки тепер вони трансформувалися в дещо інші категорії.

Основною причиною цього стало обмеження літературної свободи під час Радянського Союзу, і бажання влади контролювати будь-яку сферу культурного життя населення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Проблема наступності у літературі XIX-XX століть