ПРО ЗОРЯНИЙ ВІЗ – ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ – СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

Легенди люди творили, щоб пояснити незрозуміле навколо себе: чому так названо планети, дерева, квіти, як приручили тварин, як утворилися гори й моря тощо. Наші предки вірили в те, що всі події, розказані в легендах, відбувалися насправді.

Легенда – усне народне оповідання про чудесну подію, що сприймається як достовірна.

1. Чи знаєш ти, як називаються сузір’я, зображені на малюнку? Які їх наукові та, якщо є, відповідні народні назви? Перевір себе за Словничком-довідничком. Чи знаєш ти, як пояснюють появу цих сузір’їв люди?

2. Прочитай заголовок легенди. Чи здогадуєшся ти, про яке із сузір’їв у ній ітиме мова?

ПРО ЗОРЯНИЙ ВІЗ

Легенда

Колись дуже давно, а де саме – невідомо, та трапилась велика посуха; така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть-чисто вся вода, і люди без води почали хорувати та мерти. В тім краю, де ото трапилась така посуха, та жила одна вдова, а в тієї вдови була всього-на-всього одна дочка. Захорувала вдова без води, і дочка, щоб не вмерла її мати, взяла глечик та й пішла шукати води. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь-то найшла. Набрала в глечик і по несла додому. По дорозі натрапила на одного чоловіка, що вмирав без води; дала йому напитись і ти м одволала його од смерті. Далі натрапила вона на другого, такого ж само; потім на третього, четвертого і, вкінець, на сьомого. Всім давала пити і всіх одволала од смерті. Води зосталось у неї тільки на самому дні.

Йшла вона, йшла та по дорозі сіла відпочити, а глечик поставила коло себе на землю. Коли в той час де не взявся собака. Хотів, мабуть, теж напитись та й перекинув глечик. Коли перекинувсь той глечик, то з нього вилетіло сім зірок великих і восьма маленька та й поставали вони на небі.

Ото ті зірки і є Віз, або душі тих людей, що дівчина їм давала пити, а восьма маленька – так то душа собаки, що перекинув глечик. Так ото бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була тая дівчина, а за її щирість бог послав дощ на ту країну.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

Яка подія змусила дівчину йти шукати воду?

2. Що трапилося з дівчиною по дорозі додому? Як характеризують дівчину її вчинки?

3. Якою вона була: доброю, байдужою, здатною до співпереживання, злою? Прочитай уривки, які підтверджують твою думку.

4. Чому легенду названо саме так? Чи можна дати їй іншу назву? Які назви дібрали твої однокласники? Яка з них є найвдалішою? Поясни свою відповідь.

5. Що є правдивим, а що незвичним у розказаній історії? Підтвердь свою думку уривками з тексту.

6. Що народ хотів сказати цим твором? Прочитай речення, у якому висловлено головну думку легенди.

7. Чи схожа ця легенда на казку? Підтвердь свою думку прикладами.

БУДЬ УВАЖНИМ ДО СЛОВА

1. Здогадайся зі змісту речення, що означає слово хорувати та словосполучення одволала од смерті. Перевір себе за Словничком-довідничком.

2. Як правильно сказати: зла собака чи злий собака? Відповідь знайди в тексті.

3. Добери синоніми до слова колодязь. Відповідь перевір за Словничком синонімів.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ПРО ЗОРЯНИЙ ВІЗ – ЛЕГЕНДИ УКРАЇНЦІВ – СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ