ПРО ПОЕМУ – КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

Поема (з грецької – твір, творіння) – невеликий за обсягом віршований твір, в якому зображуються видатні події минулого й сучасного, уславлюються люди з незвичайною долею, сильним, героїчним характером.

У поемі описуються пов’язані між собою події. Основних персонажів два-три, час дії нетривалий. Можна сказати, що поема – це своєрідне віршоване оповідання.

Віршована форма надає звучанню тексту більшої піднесеності, урочистості, схвильованості.

Ознайомившись із текстом твору Миколи Вороного “Євшан-зілля”, ви помітили, що в одних строфах автор розповідає про події, вчинки й поведінку персонажів, описує зовнішність героїв і картини природи, а в інших – висловлює власні думки й почуття.

Строфи, які є ніби ліричними вставками у віршоване оповідання і в яких автор відступає від основної розповіді, називаються ліричними відступами.

Ліричні відступи можуть бути і в епічних творах.

Що? Коли? Чому? Як?

1.Що називається поемою? 2. Які спільні ознаки має поема з ліричними та епічними жанрами? 3. Що називається ліричним відступом? Наведіть приклади з поеми “Євшан-зілля”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ПРО ПОЕМУ – КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА