ПРО ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС, ЕПІЧНУ ПОЕМУ – Етапи й шедеври Античності – Мандруючи сторінками епохи

У 8 класі ви дізналися, що в сучасному літературознавстві поняття епос (від грец. επος – “слово, оповідь”) означає рід літератури, в основі якого – оповідь про події. Крім того, епосом називають оповідну поезію, яка зародилась у глибоку давнину й зображає героїчні події, діяння певного персонажа (у цьому разі найчастіше вживають словосполучення героїчний епос).

Важливе місце в античній літературі посідала епічна поема (епопея, грец. εϖος; – “оповідь” і ϖοιεω – “творю”) – один із найдавніших видів епічних творів, у якому широко і всебічно відтворено епохальні події, що вплинули на хід національної та загальної історії.

1. Пригадайте, у чому полягають особливості епічних творів.

2. Поясніть, що таке героїчний епос, епічна поема.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПРО ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС, ЕПІЧНУ ПОЕМУ – Етапи й шедеври Античності – Мандруючи сторінками епохи