ПРМ. Твір-роздум на тему Книги – морська глибина

Мета: удосконалювати вміння і навички учнів писати твори на задану тему, добирати мовні засоби відповідно до задуму і форми висловлювання; розвивати зв’язне мовлення школярів, логічне мислення; прищеплювати вміння аргументовано відстоювати власну точку зору, спростовувати помилкові твердження; виховувати повагу до книги.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: виставка книг, пам’ятка “Як писати твір-роздум”.

Велика-бо користь буває чоловікові від науки

Книжної’, бо книги вказують нам і навчають нас,

Як іти шляхом покаяння, і мудрість, і стриманість

Здобуваємо із слів книжних. Книги подібні рікам,

Що тамують спрагу цілого світу –

Це джерела мудрості. Книга – бездонна глибина,

Ми ними в печалі втішаємось, вони – узда для тіла і душі.

Мудрість – велика.

“Повість минулих літ “

ХІД УРОКУ

I. Організація початку уроку.

Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок, перевірка домашнього завдання.

1. Інтелектуальна розминка.

– Назвіть стилі мовлення.

– Які є типи мовлення?

– Для якого стилю мовлення характерне висловлювання типу роздуму?

– Пригадайте будову твору-роздуму. Назвіть його складові частини.

2. Методична стратегія “Кубування”.

Дає змогу зрозуміти явище різнобічно, у 6 різних площинах:

1. Опиши це –

2. Засоціюй це –

3. Порівняй це –

4. Проаналізуй це –

5. Аргументи “за” – аргументи “проти” –

6. Застосуй це – .

Учитель. Охарактеризуйте книгу за допомогою кубування.

Зразок.

Книга – друкований варіант збереження та передачі інформації.

Книга – скарб поколінь, джерело знань, насолода від спілкування.

Книга – як вікно у світ.

Книга – найважливіший винахід людства, який дає можливість зберегти і передати досвід поколінь.

Книга – “за”: збагачує світогляд людини, формує естетичні смаки, виховує характер; “проти” – недовговічна, неможливо постійно мати під рукою необхідні книги.

Не розлучатися з книгою протягом життя.

III. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку. Мотивація навчальної діяльності.

1. “Методика одного речення”.

Учні зачитують і коментують епіграф уроку.

2. Учні записують тему уроку в зошити.

IV. Осмислення змісту, послідовності застосування способів виконання дій.

1. Підготовча робота до складання твору-роздуму.

1.1. Основні вимоги до учнівського твору:

– Визначте обсяг матеріалу, який охоплює тема, щоб не відхилятися від неї.

– Продумайте основну думку вашого твору і намагайтесь усе підпорядкувати її розкриттю, по можливості доберіть до твору влучний епіграф.

– Складіть повний та чіткий план і дотримуйтесь його під час написання твору.

– Намагайтесь оригінально почати роботу, щоб одразу зацікавити нею читача, звертайте увагу на те, щоб вступ був пов’язаний з темою.

– Подумайте, який стиль відповідатиме темі твору.

– Правильно цитуйте, але не переобтяжуйте свою роботу великими цитатами.

– Пам’ятайте, що слухач мусить відчути ваше ставлення до того, про що ви говорите.

– Дотримуйтесь правильної пропорційності частин твору.

– У висновках намагайтесь зробити самостійні узагальнення.

1.2. Поради до написання творчої роботи:

– Твір – це маленька своєрідна “наукова праця”, побудувати її треба логічно, грамотно, послідовно.

– Дотримуйтесь основних частин твору: вступ, основна частина, висновки.

– Доберіть ілюстративний матеріал до твору.

– Систематизуйте зібраний матеріал.

– Продумайте композиційну будову майбутнього твору.

– Уникайте повторів, слідкуйте за грамотністю.

– Відредагуйте текст власної творчої роботи.

1.3. Повідомлення теми для складання твору-роздуму.

Твір на тему “Книги – морська глибина…”.

2. Колективне складання плану твору-роздуму.

Зразок плану.

1. Книга – невід’ємна частина життя людей.

2. Книги – морська глибина…

А) джерело знань;

Б) скарбниця народної мудрості і досвіду;

В) формування почуття прекрасного.

3. Книга вчить, як на світі жить.

4. Книга – друг і порадник.

3. Зразок твору-роздуму “Книги – морська глибина…”.

Книги – морська глибина…

Книга супроводжує людину протягом усього життя: перші книги – альбоми казок, розмальованки, перші дитячі вірші. Ми полюбили їх, а через них почали звертатися до інших книг.

Я вважаю, що книги – це найбільший людський скарб і життя без них важко уявити.

Книги – наші вірні порадники, вони вчать нас мислити, відкривають нам невідоме. Без них були б неможливі ні освіта, ні культура нашого суспільства. Саме книга зберігає в собі все те, що накопичило людство за всі віки свого існування. А тому роль книги в житті людини дуже велика: своїй грамотності, освіченості ми зобов’язані книзі. Вона вчить нас бути чесними, працьовитими, любити свій край, поважати людей. Книги допомагають приймати правильні рішення в багатьох ситуаціях. Дивлячись на героїв книги, ми пізнаємо самих себе, таким чином вчимося на чужих помилках. Книга переносить нас в інші країни, епохи. Ми пізнаємо минуле нашого народу, знайомимося з його величними постатями.

Книги – це справді надійні друзі. Вони – наші незамінні помічники.

Частіше приходьте в храм книги – бібліотеку, і там вам знову відкриється прекрасний і чудовий світ!

V. Самостійне виконання учнями завдань під контролем учителя.

VII. Підбиття підсумків уроку.

Чергові учні збирають зошити для перевірки виконаної роботи.

VIII. Повідомлення домашнього завдання.

Підготувати розповідь про свої улюблені книжки та їхніх авторів.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

ПРМ. Твір-роздум на тему Книги – морська глибина