ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ. НАРОДНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ДОВКОЛИШНІЙ СВІТ ТА ЙОГО ОЦІНКА В ПРИСЛІВ’ЯХ І ПРИКАЗКАХ. КРАСА І МУДРІСТЬ ЦЬОГО ЖАНРУ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ – Світ фантазії, мудрості (продовження)

Теорія літератури: прислів’я, приказка

Мета:

– ознайомити учнів з жанрами фольклору – прислів’ями і приказками;

– розвивати навички виразного, осмисленого читання прислів’їв та приказок, пояснення їхнього змісту; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, пам’ять; збагачувати словниковий запас учнів; формувати кругозір, світогляд;

– формувати шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу; виховувати розуміння ролі прислів’їв та приказок у сучасному світі.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: збірки прислів’їв і приказок, підручник.

Народ скаже – ЯК зав’яже.

Народна творчість

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання. (Читання учнями вивчених напам’ять і складених ними загадок)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Чи чули ви прислів’я в живій мові старших, зустрічали в книжках? Наведіть приклади.

2. Робота з епіграфом

(Учитель читає вголос епіграф уроку, коментує його, залучає до бесіди учнів.)

· Зверніть увагу на епіграф. У якому значенні вжито слово “зав’яже”? (У переносному)

· Як ви розумієте цей вислів? (Влучними висловами наш народ уміє охарактеризувати цілу гаму почуттів, ЩО виникають у різних життєвих ситуаціях.)

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

(Учні записують у зошити тему уроку, епіграф.)

V. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Наш народ дуже мудрий. М. Рильський писав:

Немає мудріших, ніж народ, учителів:

У нього кожне слово – це перлина.

Це праця, це натхнення, це людина.

У цьому ми переконуємося, коли читаємо прислів’я, що є колективною пам’яттю народу, висновками із життєвого досвіду. Усі разом вони становлять начебто неписане зведення правил, якими людина має керуватися в повсякденному житті. Прислів’я і приказки рекомендують чи застерігають, схвалюють чи засуджують,- словом, повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь.

Прислів’я та приказки вживаються в мові тоді, коли треба наголосити, підкреслити, виділити основну думку з усього перед тим сказаного або дати лаконічну оцінку побаченому, почутому, зробленому.

Прислів’я і приказки відбивають характерні риси українського народу – почуття гумору, оптимізм, уміння з іронією ставитися до своїх труднощів та негараздів.

2. Читання прислів’їв та приказок за підручником

Учитель звертає увагу на особливості виразного читання прислів’їв (чітке інтонаційне виділення логічно наголошених слів, дотримання паузи в середині прислів’я після першої його частини).

3. Слово вчителя

Переважно прислів’я можуть уживатися в прямому і переносному значенні (Що посієш, те й пожнеш. Сім раз відмір, а раз відріж). Є прислів’я, які вживаються лише в прямому значенні (Добре роби, добре й буде), інші – лише в переносному (Хвалилася кобила, що з возом горшки побила. Дружній череді вовк не страшний).

4. Опрацювання теоретичного матеріалу (учні роблять записи в зошитах)

Прислів’я – короткий і влучний, часто заримований народний вислів, у якому в образній формі виражена думка чи емоційна оцінка якогось явища. Прислів’я містить закінчену думку у вигляді закінченого речення, обов’язковим є повчальний висновок.

Приказка – близький до прислів’я вислів, який стисло і влучно визначає якесь явище життя, не має закінченої думки та повчального висновку, лише натякає на нього. Приказка зазвичай становить незакінчене речення і дає оцінку явищу, події, людині.

Спільне та відмінне у прислів’ях та приказках

Короткий вислів

1 або 2 і більше речень

Неповне речення

Повне твердження і висновок з нього

Не є повним твердженням

Закінчена думка

Незакінчена думка

Має повчальний зміст

Спонукає до роздумів

Розподіліть вислови на прислів’я та приказки:

· Після дощику в четвер. (Приказка)

· Тварин вчать батогом, а людину – прикладом. (Прислів’я)

· Дзеркало людину не прикрасить. (Приказка)

· Птаха пізнають в польоті, а людину – в роботі. (Прислів’я)

· Рука руку миє. (Приказка)

· Як корові сідло. (Приказка)

· Люди сильні, коли допомагають одне одному. (Прислів’я)

· У якій життєвій ситуації можна використати певне прислів’я? (Учні згадують випадок із власного життя чи життя класу, до якого можна застосувати прислів’я, наприклад: “Хто рано підводиться, за тим діло водиться”, “Не відкладай на завтра, ЩО сьогодні можеш зробити”.)

Зверніть увагу на виставку збірок прислів’їв та приказок. Їх можна взяти в бібліотеці. Дуже добре, якщо такі збірки є у ваших домашніх бібліотеках і ви маєте змогу ними користуватися.

5. Робота з картками

З’єднайте стрілкою частини прислів’їв

Згода будує

Не доводить

Краще переконати словами

А навчився

Сварка до добра

А незгода руйнує

Мудрим ніхто не вродився

Ніж кулаками

Згода будує,

А незгода руйнує

Краще переконати словами, ніж кулаками

Сварка до добра

Не доводить

Мудрим ніхто не вродився, а навчився

Згадайте початок прислів’їв, у яких друга частина така:

… як на світі жить

(Книга вчить…)

… усяк тому рад

(У сім’ї лад -…)

… гуляй сміло

(Зробив діло -…)

6. Слово вчителя

Фламандський художник Пітер Брейгель 1559 року створив картину “Нідерландські прислів’я”. Тут зображений дивний світ! Люди зайняті справами, які здаються безглуздими. На даху будинку лежать млинці. Жінка несе світло в казані. Якийсь чоловік б’ється головою об стіну. Виявляється, що це зображені прислів’я.

Усього Пітер Брейгель зобразив 92 прислів’я на своїй картині. До багатьох з них можна дібрати українські відповідники. Погляньте на картину і підберіть до неї українські прислів’я.

– Не знаючи курсу, не піднімай вітрил.

– Не спитавши броду, не лізь у воду.

– Цап леопардові не товариш.

– Вовк вівці не товариш.

– Горщик котлу не товариш.

– Добре ім’я і в темряві сяє.

– Добре ім’я – найкраще багатство.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

Шляхом застосування структури методу “ПРЕС” доведіть думку: “Прислів’я та приказки необхідні в нашому житті”.

Позиція

Я вважаю, що… (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваш погляд).

Обгрунтування

…тому, що… (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому грунтуються докази на підтримку вашої позиції).

Приклад

…наприклад… (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію).

Висновки

Отже (тому), я вважаю. (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу позицію).

2. Слово вчителя

Прислів’я і приказки – це згустки розуму і знання життя.

Сила прислів’я – в силі народної думки, завдяки чому вони сприймаються як безумовна істина.

Уживаючи прислів’я у своєму мовленні, ми робимо його виразнішим, багатшим, змістовнішим.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати тему за допомогою підручника та зроблених на уроці записів.

Вивчити напам’ять п’ять будь-яких прислів’їв.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ. НАРОДНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ДОВКОЛИШНІЙ СВІТ ТА ЙОГО ОЦІНКА В ПРИСЛІВ’ЯХ І ПРИКАЗКАХ. КРАСА І МУДРІСТЬ ЦЬОГО ЖАНРУ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ – Світ фантазії, мудрості (продовження)