ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ – ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Ти вже знаєш, що прислів’я – це короткі влучні повчальні вислови, часто римо́вані, у яких передано життєвий досвід народу. Недарма про них говорять: “Прислів’я вчить, як на світі жить”, бо вони навчають доброго, розумного і застерігають від лихого та дурного.

Приказки – образні влучні вислови, часто римовані, близькі до прислів’я, але без повчального змісту. Наприклад, до завірюхи треба кожуха; грудень рік кінчає – зиму починає; весна ледачого не любить.

Прочитайте і поміркуйте, якій темі присвячені прислів’я кожної групи. Що в них схвалюється і що засуджується?

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПРИСЛІВ’Я

Нащо й клад, якщо в сім’ї лад.

На сонці те́пло, а біля матері добре.

Птах радіє весні́, а дитя – матері.

Яке коріння, таке і насіння.

Усяка пташка своє гніздо має.

* * *

Усяк правду знає, та не всяк про неї дбає.

Заздрощі добра не навчать.

Хліб-сіль їж, а правду ріж!

Згода будує, а незгода руйнує.

Берися дружно – не буде сутужно.

За пра́ве діло стій сміло.

Не лише силою треба боротись, а й умінням.

* * *

Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.

Очам страшно, а руки зроблять.

Без діла сидіти, то можна одуріти.

Хто дбає, той і має.

Що вміти, того за поясом не носити.

Як хочеш шити, то перш вузлика зав’яжи.

Землю красить сонце, а людину праця.

Будьте дослідниками! Знайдіть у збірках прислів’я про ставлення людей до знань, природи та інших людей.

Попрацюйте в парі! Пригадайте випадок із життя, який стосується одного з прислів’їв.

Вивчи напам’ять кілька прислів’їв.

ПРИСЛІВ’Я НАРОДІВ СВІТУ

Пташці – воля, а людині – мир.

(Білоруське прислів’я)

Не зривай незрілі плоди: дозріють – самі впадуть.

(Грузинське прислів’я)

Коли не вміють писати, говорять, що перо погане.

(Єврейське прислів’я)

Те, що можна зробити сьогодні, не відкладай на завтра.

(Німецьке прислів’я)

І з малої хмари буває сильний дощ.

(Польське прислів’я)

Краще синиця в руках, як журавель у небі.

(Російське прислів’я)

Відомим збирачем російських народних прислів’їв і приказок був Володимир ДАЛЬ (1801-1872). Майже двадцять років він жив в Україні, любив свою батьківщину – Луганськ. Підписував Володимир Іванович свої праці “Казак Луганский”. На обкладинці його книжки є запис: “Приказка – квіточка, а прислів’я – ягідка”. Як точно підмічено подібність і відмінність цих зернят народної мудрості!

Пам’ятник Володимиру Да́лю в Луганську

СКОРОМО́ВКИ

Скоромо́вки – жартівливі вислови, складені зі слів, важких для швидкого читання. Інколи скоромовку ще називають чистомо́вкою. А чому, як ти думаєш?

Запам’ятай! Скоромовку слід спочатку прочитати мовчки, потім – уголос повільно, а далі – усе швидше і швидше.

Навчися читати подані скоромовки. Це не відразу тобі вдалося? Так, адже скоромовки ще називають спотика́нками.

* * *

Зелен в’яз високий виріс.

В’язолаз на в’яза виліз.

Та зважай же, в’язолазе,

Не скрути ж на в’язі в’язи!

– У нашого діда капелю́х не по-капелюхівськи.

– Усіх скоромовок не перескоромо́виш, не переви́скоромовиш.

– У нас надворі погода розмокропого́дилася.

Будьте дослідниками! Проаналізуйте зміст скоромовок. Зверніть увагу, як вони побудовані. Чи є в кожній споріднені слова?

Які зі слів, що є в прочитаних скоромовках, у звичайному мовленні не використовуються?

ЗА́ГА́ДКИ

У народних загадках відбито тривалі спостереження людей за природними явищами та побутом. У них коротко й образно описуються якісь предмети, події, явища, які треба розпізнати за суттєвими ознаками. Часто загадки мають форму питального речення, у якому римуються слова.

Розгадування вимагає кмітливості, адже відгадка прихована. З давніх-давен відгадуванню загадок люди надавали великого значення, бо вони розвивають уважність, мислення.

Пригадай, у яких народних казках йдеться про випробування героїв через відгадування загадок.

– Що росте без кореня?

– Що біжить без по́вода?

– Один баране́ць пасе тисячу овець.

– Чорна корова весь світ поборола.

– На долину, на поді́л ліг великий сивий віл.

Надійде теля червоне – і того вола прого́не.

– Стоїть пані, чепуриться, бо вдягла сорочок триста.

– Що без ле́за та без зуба розтина міцного дуба?

– Рукавом махнув – дере́ва нагнув.

– Мене просять і чекають, а як покажуть – утікають.

– Під землею птиця кубло́ звила і яєць нанесла.

Вивчи напам’ять 4-5 загадок.

Галина Ки́рпа

МОВА МОЯ

Мова моя – мов дівчинка у віночку,

Йде полем, іде лугом,

Терновими стежками йде.

Мова моя – мов ластівка,

Летить горою, летить долом,

Провіщає мені ясен-день.

Мова моя – немов Берегиня,

Що на кожне своє дитя́тко

Дихає і тремтить.

Мова моя – БУЛА! БУДЕ! А нині

Я те́рни в стежках визби́рую,

Щоб їй було легше ходить…

Поміркуйте разом! Із чим поетеса порівнює рідну мову? Що означають ці порівняння? Яке ставлення до рідної мови вони утверджують?

ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Знаю…

– Пригадай назву розділу. Які види творів ти прочитав?

– Що створив письменник Борис Грінченко?

– Який гостинець мудра дівчина принесла панові: а) курочку; б) горобця; в) гуску?

– Назвою якого твору є прислів’я?

Розумію, можу пояснити…

– Що об’єднує твори, подані в цьому розділі?

– Що оспівується в народних піснях?

– Чому прислів’я вчить як на світі жить?

– Чому дівчині Марусі вдалося розгадати всі загадки?

Умію…

– Пояснити, чим казка “Мудра дівчина” відрізняється від легенди “Місто Сміла”.

– Визначити у притчі “У пригоді” зачин, основну частину, кінцівку.

– Навести приклади, хто в прочитаних творах головний персонаж, а хто – другорядний.

– Правильно розказати напам’ять вивчені прислів’я і скоромовки (на вибір).

Виявляю ставлення, почуття…

– Чи погоджуєшся з тим, що і від малої мурашки може бути велика користь?

– Про яких ще народних героїв тобі хотілося б дізнатися?

– Які терни щодо мови має на увазі поетеса Галина Кирпа? Як їх можна визбирати?

– Із чим ти можеш порівняти рідну мову?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ – ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ