Природний відбір – головний фактор еволюції видів у природі

Природний відбір – це процеси виживання і розмноження більш пристосованих до даних умов середовища особин і загибель менш пристосованих.

Причини природного відбору. Перша причина природного відбору – генетична різноманітність особин, що складають популяцію. Природний відбір ефективний тільки в тому випадку, якщо в ньому беруть участь організми, що володіють спадковими відмінностями в ознаках. У генетично однорідних популяціях, наприклад, серед потомства одного вегетативно розмножилося вусами рослини суниці, результати природного відбору не проявляються (рис. 153).

Друга причина природного відбору – надмірна чисельність особин, що складають популяцію. Конкуренція між ними за ресурси середовища неминуче призводить до боротьби за існування.

Боротьба за існування та її форми. Природний відбір здійснюється в природі через боротьбу за існування. Під нею розуміється різноманітна діяльність організмів у навколишньому середовищі, спрямована на підтримку життя і розмноження. Основна причина боротьби за існування – це недостатня пристосованість окремих особин популяції до використання ресурсів середовища, наприклад, їжі, води та світла.

Розрізняють три форми боротьби за існування: межвидовую, внутрішньовидову і боротьбу з несприятливими умовами навколишнього середовища.

Міжвидову боротьбу за існування можна спостерігати у взаєминах між хижаками і їх жертвами, паразитами і господарями (рис. 154).

Внутрішньовидова боротьба за існування проходить між особинами одного виду за однакові ресурси середовища. Наприклад, серед одновікових ялин в лісі спостерігається конкуренція за сонячне світло і мінеральні ресурси грунту, що веде до їх самоізрежіваніе в популяції (рис. 155). Конкуренція за самку між самцями одного виду виключає переможених особин з розмноження.

Боротьба з несприятливими умовами навколишнього середовища проявляється в різних негативних впливах неживої природи на організми. Так, на які ростуть в пустелях рослини впливають нестачу вологи, поживних речовин у грунті, висока температура та сильний вітер (рис. 156).

Боротьба рослин з несприятливими умовами навколишнього середовища
Рис. 156. Боротьба рослин з несприятливими умовами навколишнього середовища

Різні форми боротьби за існування неоднакові за своєю інтенсивністю. Найбільш напружена – внутрішньовидова боротьба, за якої особини живуть в одних і тих же умовах і мають подібними потребами в ресурсах середовища.

Форми боротьби за існування виділяють умовно, оскільки в природі вони діють не ізольовано, а спільно. Крім того, існують нейтральні і взаємовигідні відносини як усередині одного виду, так і між різними видами організмів. Ці взаємини згладжують боротьбу за існування, надають їй менш гострий характер.

Для еволюції значення різних форм боротьби за існування неравноценно. Міжвидова боротьба за існування веде до вдосконалення одних видів в порівнянні з іншими. В результаті такої боротьби перемогли види зберігаються, а переможені вимирають. Внутрішньовидова боротьба за існування викликає збільшення різноманітності у особин внутрішньовидових ознак, знижує напруженість конкуренції за однакові ресурси середовища.

Об’єкти дії природного відбору. Природний відбір діє на окремі особини або цілі групи особин популяції. Відбору підлягають всі життєво важливі ознаки і властивості організмів, що забезпечують їх розмноження і залишення потомства. Під дію відбору можуть потрапляти навіть ознаки, шкідливі для окремої особини, але корисні в цілому для популяції. Наприклад, вжалив ворога медоносна бджола гине, але так як вона захищає всю бджолину сім’ю, то здатність до самопожертви зберігається природним відбором як корисний ознака для виживання цього виду (рис. 157).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Природний відбір – головний фактор еволюції видів у природі