Приріст прибутку

Розрахунок приросту прибутку

Приріст прибутку розраховується як різниця між сумою прибутків за підсумками попереднього і поточного періодів.

Причинами приросту прибутку можуть бути зменшення собівартості, збільшення виробництва, зміна закупівельної вартості продукції.

1. Якщо прибуток виріс через зниження виробничих витрат, то приріст розраховується за допомогою множення обсягу продукції поточного періоду на різницю, що утворилася в виробничих витратах. В цьому випадку приріст відповідає величині економії від зниження собівартості, виходячи з планової оптової вартості в цей період.

ΔП = (Сб – З) q,

Де ΔП – приріст прибутку,

Сб – вартість виготовлення одного виробу в базисному періоді,

Со – вартість виготовлення одного виробу в звітному періоді,

Q – фактична кількість продукції.

2. Якщо прибуток збільшився через зростання виробництва, то це може бути викликано змінами асортименту. Рівень приросту прибутку і його залежність від зростання обсягу продукції встановлюється за допомогою порівняння прибутку за базисний період і фактичного прибутку від реалізації збільшеного обсягу продукції, розрахованої за розцінками і собівартості за базисний період:

ΔП = (Цб – q1 – Cб – q1) – (Цб – q0 – Cб – q0),

Де Цб – вартість одного виробу в базисному періоді,

Q1 – фактичний обсяг продукції за звітний період,

Q0 – обсяг продукції за базисний період,

Сб – вартість виготовлення одного виробу за базисний період.

3. Якщо прибуток виріс через зростання реалізаційної ціни продукції, то приріст розраховується за допомогою множення обсягу продукції на різницю, що утворилася в ціні на цю продукцію:

ΔП = (ЦДП – ЦПП) – q1,

Де ЦДП – середня реалізаційна ціна на продукцію до підвищення,

ЦПП – середня ціна на продукцію після підвищення.

Абсолютний і відносний приріст прибутку

Щоб визначити абсолютний приріст прибутку, треба з прибутку нинішнього звітного періоду відняти прибуток попереднього звітного періоду:

ΔПа = (ЦПП – q1 – C0 – q1) – (ЦДП – q0 – Cб – q0)

Щоб визначити відносний приріст прибутку, треба прибуток попереднього звітного періоду поділити на прибуток нинішнього звітного періоду і помножити на 100% – отримана величина і буде процентним співвідношенням або відносним відхиленням, тобто приростом. Відносний приріст прибутку може бути позитивним і негативним. Якщо отриманий результат більше 100% – приріст позитивний, якщо менше – негативний. Цей же показник ще називають темпом зростання прибутку.

Операційний леверидж

Операційний леверидж дозволяє зрозуміти, у скільки динаміка зростання прибутку перевищує динаміку зростання виручки. Наприклад, в планованому періоді організації потрібно отримати заданий показник прибутку. Застосувавши операційний леверидж, можна розрахувати, яка величина виручки дасть необхідний прибуток.

Якщо динаміка попиту на продукцію відбивається виключно на зміні цін, при цьому обсяг реалізації не змінюється, то показник приросту виручки – це показник приросту прибутку. Якщо зберігаються ціни і збільшується обсяг виробництва, приріст прибутку – це різниця між приростом виручки і зміною собівартості. Тому приріст цін більше відбивається на прирості прибутку, ніж приріст обсягу реалізації. Сума операційного левериджу при прирості виручки, обумовленому збільшенням цін, завжди вище, ніж якщо виручка зростає через зростання обсягу виробництва.

Ситуація, коли інвестиції покривають собівартість виробництва, називається точкою беззбитковості. Приріст прибутку, що перевищує цей показник, називається маржинальної прибутком.

Шляхи підвищення приросту прибутку

1. Збільшення обсягу реалізації та поділ собівартості на більше число одиниць продукції.

2. Проникнення на нові підрозділи ринку.

3. Оптимізація собівартості: більш дешеві джерела сировини, економічне їх використання.

4. Перегляд рекламної політики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Приріст прибутку