Принципи і норми проектування підприємств торгівлі

Будівництво торгового підприємства здійснюється за типовими проектами.
Проект – це комплекс технологічної та конструкторської документації, що містить обгрунтування, розрахунки, креслення, схеми, пояснювальні записки та інші матеріали.
Обгрунтування – документ, що визначає доцільність проектування і будівництва конкретного підприємства. Прийняті проектні рішення обгрунтовуються за допомогою розрахунків.
Креслення – графічне зображення об’єкта.
Вартість і межі фінансування будівництва визначаються на основі кошторису. Кошторис – основний документ, за яким здійснюються розрахунки між замовником і підрядником.
Для отримання чіткого уявлення про проектований об’єкт в проекті міститься пояснювальна записка.
Види проектів:
1. Індивідуальні – для разового застосування.
2. Повторно застосовуються.
3. Типові – для багаторазового використання з будівництва однакових за значенням об’єктів.
Принципи проектування:
1. Послідовність – початкове рішення загальних питань, обгрунтування доцільності, а потім визначення основних технологічних, об’ємно-планувальних, конструкторських і архітектурних рішень.
2. Варіантність – розробка кількох варіантів з метою вибору більш ефективного.
3. Комплексність – сувора взаимоувязка всіх частин проекту.
4. Використання в проектуванні типових проектів.
5. Застосування єдиних норм проектування.
Документ, в якому містяться основні вимоги до проектування та будівництва підприємств, будівель і споруд – називається будівельні норми і правила (СНиП). Він є обов’язковим для всіх проектних, будівельних і монтажних організацій.
СНиП складаються з 5 частин:
1. Організація, управління, економіка.
2. Норми проектування.
3. Правила виробництва і приймання робіт.
4. Кошторисні норми.
5. Норми витрат матеріальних і трудових ресурсів.
Крім СНиП в будівництві можуть застосовуватися регіональні будівельні норми (РСМ). Вони затверджуються компетентними органами управління республіки, краю, області та міста і діє в межах власної території.
Будівельно-технологічні норми (СТН) затверджуються за галузевою ознакою виробничими об’єднаннями і застосовуються в організаціях, що входять в ці об’єднання. При будівництві керуються ГОСТами на будівельні матеріали і деталі. У будівництві можуть застосовуватися стандарти, які видаються підприємствами.
Всі перераховані нормативні документи є засобами державного регулювання містобудівної діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Принципи і норми проектування підприємств торгівлі