Прийняття рішень відповідно до методів соціології міжнародних відносин

Перед тим, як прийняти те чи інше рішення, необхідно провести детальний аналіз даного процесу. Аналізування рішення представлені динамічним виміром даних, зібраних в результаті досліджень поточного стану ситуації в міжнародній політиці. Одним з найактуальніших підходів до аналітики ППР можна вважати методологічний індивідуалізм, що включає кілька етапів дослідження.

На початку експерт повинен виділити особи, які відповідають за рішення і описати роль кожного відповідального з урахуванням того, що уповноважений володіє штатом консультантів, уповноважених подати запит на отримання відомостей про поточний стан ситуації.

Другий етап передбачає психологічний аналіз переваг відповідальних осіб. Тут необхідно врахувати точку зору уповноваженого, його досвід, політичні погляди і стиль керівництва країни. Тут рекомендується застосування чотирьох основних підходів:

Раціональний вибір. Виробляється на основі раціонального рішення, заснованого на інтересах держави.
Процедурний вибір. Відповідно до нього рішення приймається з урахуванням думки чиновників, які діють відповідно до чинного законодавства. Рішення розбивається на кілька фрагментів, після чого уповноважений систематизує отримані дані і приймає найбільш обгрунтоване рішення.

Торговий вибір. Тут рішення приймається в результаті відстоювання інтересів між одиницями структур на основі того, що кожен її представник має власний інтерес, дотримується певної позиції, враховуючи уявлення про пріоритети зовнішньої політики.

Розчленований вибір. Особа, відповідальна за прийняття рішень, розташовує неповною інформацією і не може складе повну картину для оцінки наслідків вибору.
Найбільш кращим методом вивчення ППР є теорія ігор. У цьому випадку поняття “гра” застосовно до всіх видів діяльності і базується на теорії ймовірностей. Конструювання моделей та учасників гри проводиться з урахуванням тієї чи іншої особливої ​​ситуації.

В основу ігровий теорії покладена робота американських економістів. Вона знайшла застосування в роботах дослідників сфери соціології міжнародних відносин. Основною метою “теорії ігор” є наочний показ того, що кількість модельованих ситуацій для “гравців” є кінцевим і може бути застосовано до обмеженої кількості моделювання ситуацій, розраховане на певну кількість гравців.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Прийняття рішень відповідно до методів соціології міжнародних відносин