ПРИГОДИ КАЗКОВИХ ТВАРИН – КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Літературний практикум

Літературна розминка

1. Назвіть свої улюблені народні казки про тварин. Чим вони вам подобаються?

2. Якими людськими властивостями наділено тварин у цих казках? Наведіть конкретні приклади.

Казки про тварин вважають найдавнішими серед народних казок. Колись їх розповідали перед полюванням, аби прикликати удачу. У багатьох таких казках відобразилися нині забуті обряди й звичаї, а також давні уявлення про тварин як про істот, наділених людськими властивостями. Саме такими змальовано звірів у народних казках: вони говорять і поводяться, як люди.

Водночас у казках про тварин утілилися спостереження наших предків над особливостями природного світу, й зокрема конкретних звірів. Скажімо, у казках багатьох народів лисиця постає хитрою і винахідливою, вовк – трохи простодушним, але жадібним і хижим, лев – грізним царем звірів, віслюк – упертим і нетямущим, шакал – ницим зрадником, заєць – боягузом. Певні властивості тварин, що постійно згадувалися в різних казках, поступово набули значення сталої характеристики. Відтак образи звірів почали сприйматися як алегорії тих чи тих людських якостей.

ПРИГОДИ КАЗКОВИХ ТВАРИН   КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Г. Нарбут. Ілюстрація до російської народної казки “Теремок”

Словник Мудрої Сови

Алегорія – інакомовне зображення рис характеру, поведінки, взаємин людей і явищ суспільного життя.

Свійські й дикі тварини утворюють у народних казках окреме царство. Воно відображає погляд давніх людей не лише на світ природи, а й на самих себе. Адже, зображуючи в казках пригоди й витівки тварин, їхні взаємини, перемоги чи поразки, наші пращури в інакомовній формі розповідали про себе. Саме через казки вони передавали свій життєвий досвід наступним поколінням.

Однією з найдавніших збірок казок і алегоричних розповідей про тварин є давньоіндійська книжка “Панчатантра” (у буквальному перекладі з давньоіндійської “П’‎ять частин”). Її датовано приблизно III-IV ст. Однак фольклорні джерела, на які спирається ця збірка, сягають давніших часів. Звички, мораль і стосунки її героїв є алегорією людського світу. Цікаво, що історії про тварин у збірці розповідають теж тварини, а саме шакали Каратака й Даманака.

Розповіді, зібрані в “Панчатантрі”, мали на меті в розважальній формі дати повчання. Завдяки своєму змісту – цікавому, доступному й виховному водночас – вони поширилися далеко за межами Індії. Спочатку – серед народів Азії та Сходу. А впродовж ХІ-ХІІ ст. переклади “Панчатантри” досягли територій, які населяли слов’‎янські й західноєвропейські народи. Згодом сюжети збірки “перекочували” до творів письменників різних країн, де здобули нове життя.

Український мотив

Чимало славетних майстрів слова творчо використовували казкові сюжети “Панчатантри”. Серед них був і видатний український письменник Іван Франко. Він щиро захоплювався пам’‎ятками давньоіндійської писемності, вивчав їх і почасти використовував у власній художній творчості. Яскравим перегуком із вміщеною в “Панчатантрі” казкою про фарбованого шакала є Франкова казка “Фарбований Лис”.

Ця казка за сюжетом надзвичайно схожа на свою індійську попередницю, але водночас має суто національне забарвлення. Замість індійського шакала в ній зображено лиса – типового мешканця українських лісів, частого гостя селянських подвір’‎їв і улюбленого персонажа українських народних казок. У творі Франка лиса наділено тими самими рисами, що й у фольклорних казках.

Водночас Франко дещо відхилився від української казкової традиції. Так, у народних казках лис зазвичай постає найхитрішим з хитрунів і завдяки своїй винахідливості завжди виходить сухим з води. А от у творі Франка він таки потрапляє в халепу і зазнає поразки. Так само, до речі, як і шакал у давньоіндійській казці.

ПРИГОДИ КАЗКОВИХ ТВАРИН   КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Лев і його піддані. Індія, 1597-1598 рр.

Перевірте себе

1. Назвіть характерні ознаки казок про тварин. У чому полягає фантастичність цих творів?

2. Дайте визначення алегорії. Проілюструйте відповідь прикладами з відомих вам казок про тварин.

3. Стисло схарактеризуйте збірку “Панчатантра”. Де й коли її було укладено? Що вам відомо про її зміст?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ПРИГОДИ КАЗКОВИХ ТВАРИН – КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ