Причини соціальних конфліктів

Споконвіку, життя суспільства завжди супроводжувалась різного роду конфліктами. Зіткнення інтересів окремих індивідів, соціальних груп, певних верств суспільства, держав і сьогодні служать приводом для хвилювань.

Сьогодні соціальні конфлікти спричиняють за собою досить серйозні руйнування в політичних, економічних відносинах, і порушення балансу в суспільстві. Навколо нас народжується маса причин соціальних конфліктів, які складно запобігти. Головним приводом соціальної напруженості є зіткнення інтересів, цілей, потреб, поглядів індивідів і конкретних груп людей, що веде до своєрідного поділу суспільства.

Що є причиною соціальних конфліктів?

Різного роду протиріччя та непогодження з думкою інших притаманні кожній людині. В ході тривалих досліджень, фахівці в галузі політології, соціології і культури виділили об’єктивні і суб’єктивні причини конфліктів. Перші являють собою ситуації пов’язані з глобальними проблемами. До них відносяться соціально-економічна нерівність, нестабільність в країні, недосконалість правової або законодавчої системи, політичний розлад (війни, розпади територій). Всі ці чинники ведуть до поділу цінностей і упередженого ставлення один до одного, до суспільства, до уряду.

Суб’єктивні причини соціальних конфліктів пов’язані безпосередньо з особистісними та індивідуальними особливостями людей, їх системою цінностей, релігії, переконань, емоційним станом. У реальному житті людини, напруженості комунікації ведуть більш повсякденні соціально-психологічні причини соціальних конфліктів. В силу неуважність людей, обмежень у часі, недостатнього словникового запасу, неврівноваженого психічного стану виникає невигідне в якійсь мірі часткове сприйняття інформації. Отже, таке неправильне розуміння один одного служить причиною соціального конфлікту і ускладнює міжособистісні і міжгрупові відносини.

Однак, в природі чітко визначити, як правило зустрічається змішана форма, що поєднує як об’єктивні так і суб’єктивні розбіжності і суперечки. Тому чітко визначити, що є причиною соціального конфлікту неможливо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Причини соціальних конфліктів