Причини онтологічного характеру

Сучасне суспільство часто характеризують як техногенний. Зникни сьогодні техніка – зникне і сучасна цивілізація. Ми живемо і діємо не в первозданному світі природи, а в техносфери, в технізірованном просторі і технологізувати часу.
Ще на початку XX ст. В. І. Вернадський зазначав, що наука і техніка перетворили діяльність людини в особливу геологічну силу перетворені всю поверхню Землі, істотно змінила біосферу Вони визначають структуру і характер суспільних процесів, весь спосіб життя сучасної людини.
Як відомо, людину оточують “перша природа” (природне середовище) і “друга природа” (штучне середовище). Що ж змінилося в цій довкіллю за останні століття?
В даний час практично вся придатна для житла територія планети освоєна людиною. Протягом XX в. населення Землі зросло більш ніж у три рази, склавши понад 6 млрд людей. Настільки значна щільність населення, озброєного потужною сучасною технікою, робить істотний вплив на природні процеси. Цей вплив стає настільки значним і всебічним, що воно перетворюється у важливий фактор еволюції першої природи. Сучасні дослідники все частіше піднімають питання про те, що природа, не встигаючи адаптуватися до стрімкого розвитку технічної цивілізації, втратила багато в чому здатність до саморегуляції. Результатом такої неконтрольованої експансії техніки стали екологічна криза і загроза екологічної катастрофи. “Ніколи ще раніше в історії, – пише німецький філософ А. Хунінг, – на людини не покладалася настільки велика відповідальність, як сьогодні, бо ще ніколи він не володів настільки великою – багаторазово зрослої завдяки техніці, владою над іншими природними істотами і видами, над своїм довкіллям і навіть над усім живим на Землі. Сьогодні людина в регіональному і навіть у глобальному масштабі може знищити свій власний вид і всі вищі форми життя або, принаймні, завдати величезної шкоди “[11, с. 377]. З онтологічної точки зору техніка перетворилася на самостійну реальність, багато в чому визначальну буття сучасного світу. Тому філософія піднімає питання, пов’язані з проблемою коеволюції природи і суспільства, з розвитком “ноосфери”. Головним завданням стає реалізація сил природи, використання їх для людини в згоді з цілями та ідеалами людства і в поєднанні з інтересами природи. Мова йде не просто про безпечний розвиток цивілізації, а й про те, щоб, відновлюючи планету, забезпечити гідний рівень існування мільярдів її жителів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Причини онтологічного характеру