Прибутковість організації та рекомендовані значення рентабельності

При розрахунку даного показника, особливу увагу слід приділити нюансам бізнесменам з України. Високий рівень оподаткування і можливий необгрунтоване зростання вартості самої продукції вносить значні корективи в індексацію рентабельності. Оптимальним значенням у відсотках, рентабельністю від продажів є показник з відміткою в межах 10-40%. Для адекватної оцінки прибутковості підприємства слід враховувати такі фактори:

    Співвідношення собівартості і доходів. Спостереження за фактичним отриманням реального прибутку. Оцінювання системи комерційних, управлінських і інших витрат. Вилучення з виручки від реалізації частини взаємних заліків. Співвідношення прибутку і кредитного обігу. Аналізування наявності фактора, який сприяє зростанню продажів або впливає на їх зниження. Необгрунтоване підвищення ціни говорить про зниження вартості при незмінних витратах, або підвищенні витрат при стабільній ціні.

Бізнес з високою рентабельністю вимагає грунтовного підходу в сфері обліку ряду факторів і можливостей.

Що визначають ефективність бізнесу, чинники

Саме поняття рентабельність, є сумарним показником діяльності підприємства з детальним аналізом співвідношення кінцевого результату і реальних витрат. Підсумкові значення визначаються в основному, зовнішніми ринковими передумовами і внутрішніми факторами економічного і організаційного плану.

Зовнішні умови включають в себе наступні нюанси:

    Вартість ресурсів, необхідних для виготовлення продукції. Періодично змінюється ціну безпосередньо самого продукту (цей пункт залежить багато в чому від співвідношення попиту і пропозиції на пропонований товар).

Також рівень рентабельності бізнесу залежить від внутрішніх чинників, таких як:

    Продуктивність праці. Технічні умови і характеристики виробничої сфери. Способи організації виробничих відносин. Інші фактори, що прямо залежать від особливостей підприємства.

Витрати у виробничій частині, крім аналізу обсягів продукції, що випускається і регулювання ціни, вимагають врахування наступних складових:

    Зміна вартості ресурсів і сировини. Орієнтованість на зміну обсягів виробництва. Перегляд і регулювання асортименту товарів. Коригування норм витрати для виготовлення одиниці продукції.

На думку західних фахівців, бізнес з високою рентабельністю можливий, при застосуванні таких дій, як:

    Збільшення товарообігу. Зниження витрат. Адекватне підвищення вартості продукції.

Оцінка такого фактора, як рентабельність бізнесу, в сучасному світі, є обов’язковим пунктом будь-якого комерційного проекту. Причому, залежить цей показник від, більш, ніж 30 факторів, і дозволяє оптимально визначити ефективність роботи компанії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Прибутковість організації та рекомендовані значення рентабельності