Прибутковість цінних паперів

Що мається на увазі під прибутковістю цінних паперів

Під прибутковістю цінних паперів на увазі відносний показник ефективності капіталовкладень. Виражає відношення річного доходу підприємства до ринкової ціни акції. Залежно від виду цінного паперу, фінансових інструментів і системи підрахунку розрізняють кілька різновидів прибутковості паперів:

    Внутрішня норма – тобто процентна ставка, розраховується на підставі підрахунку потоку платежів з урахуванням фактору часу. Річна процентна-складний відсоток за весь рік, умовно нарахований один раз і виражений в ставці доходу. До погашення – висловлює внутрішню прибутковість при утриманні боргового цінного паперу до повного її погашення. Поточна прибутковість цінних паперів використовується вкрай рідко, тому що має ряд недоліків.

За якими формулами можна обчислити прибутковість цінних паперів

Загальну прибутковість цінного паперу можна обчислити за формулою виду d = (Sn-So) ÷ So, де d – висловлює ставку прибутковості, So – позначає початкову вартість цінних паперів, Sn – показує процентну кінцеву вартість. За цим показником можна визначити ефективність вкладення коштів. А так же обчислити найбільш дохідні способи вкладення грошей.

Річна прибутковість визначається як співвідношення суми всіх дивідендів, отриманих за рік, до ринкової вартості паперу. Обчислюється за формулою d = (1 + i ÷ n) n-1, де d – висловлює ставку прибутковості, i – позначає номінальну вартість складного відсотка за період часу в 1 рік, n – висловлює кількість часових відрізків року, за які буде нараховано складний відсоток.

Внутрішня прибутковість по суті це процентна ставка. При ній передбачуваний потік вартості паперів такий же, як ринкова їх ціна. Розраховується вона за такою формулою d = (k + (NP) ÷ t) ÷ ((N + P) ÷ 2), d – позначає ставку прибутковості, k – висловлює купонну річну ставку, t – час погашення, що вимірюється роками, N – позначає номінальну вартість акції, P – висловлює її ринкову поточну ціну. Якщо ця формула застосовується до підрахунку в процентах ставки по облігаціях, то виходить прибутковість до її погашення.

Поточна прибутковість акцій визначається сумою всіх купонних платежів за період в 1 рік, розділена на ринкову вартість за даний період часу.

До акцій і виплат дивідендів, до відсотковими облігаціями, які передбачають виплату купона, можна застосувати поточну прибутковість цінних паперів. Але тут є один недолік – цей підхід не враховує потік грошей, а) який може утворитися на вторинному ринку за рахунок реалізації товару, або б) погашення базового активу власником цінних паперів. Такий підхід не може бути застосовний до дуже поширеному фінансовому інструменту – дисконтними облігаціями. Тут застосовується формула прибутковості до погашення. У ній враховується все: щорічні надходження доходу від володіння активом, прибутковість від отримання або не до отримання за рахунок виплати дисконту або премії. Такий вид виплат амортизується на весь час, що залишився до погашення цінного паперу. Так розраховують, наприклад, державні облігації. При розрахунку дохідності до погашення, як правило, інвестор встановлює для себе необхідну норму прибутковості. Це необхідна ставка на вкладений вами капітал, яка компенсує всі ризики, пов’язані з інвестуванням. Саме цей показник служить для виявлення ринкової вартості даного цінного паперу нижче або вище її номінальної вартості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Прибутковість цінних паперів