Права людини – коротко

Процес розвитку людського потенціалу сприяє реалізації економічних, соціальних, культурних, громадянських, етнічних і політичних прав. У перспективі процес розвитку людського потенціалу зводить воєдино всі права людини, а не звужує їх, обмежуючи громадянськими і політичними правами. Права людини – це не абстрактне поняття і передбачає насамперед право людини на гідне життя. Це право було вперше проголошено у Загальній декларації прав людини, прийнятої Міжнародною організацією праці в 1948 р У ній стверджується, що кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне обслуговування, який необхідний для підтримки здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення на випадок втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Права людини – коротко