Права і свободи людини і громадянина – реферат

Конституція України визнає права і свободи людини і громадянина вищою цінністю. Держава зобов’язується дотримуватися і захищати їх. Дізнаємося, які права і свободи існують і хто ними володіє.

Права людини

Під правами прийнято розуміти можливість людини мати сприятливі умови для життя і вільно діяти, не порушуючи при цьому інтересів інших людей.

Найвизначнішою є група природних прав, в яку входять: право на життя, на особисту недоторканність, свободу думки, совісті, переконань, релігії. Їх людина набуває з самого народження, і позбавити їх ніхто не може.

Ознаки прав людини

Права і свободи людини мають ряд специфічних ознак, які відрізняють їх від інших категорій:

    Невідчужуваність (Позбавити людину його прав не можуть ні інші люди, ні держава); Загальний характер (Всі люди без винятку мають рівні права, і не можна позбавляти або обмежувати в правах за ознакою національності, раси, статі або мови); Захист закону (Права людини закріплені законодавчо, отже їх порушення – це дія проти затверджених норм).
Джерела прав

Права людини прописані в спеціальних документах, які можна розділити на дві групи:

Міжнародні

До них відносяться: Міжнародний білль про права людини, Загальна декларація прав людини.

Поява цих документів було пов’язано з подіями Другої світової війни, коли фашистами було скоєно злочини, спрямовані проти людства, що принесли страждання і смерть сотням і тисячам людей.

Це підштовхнуло світову спільноту вжити заходів для попередження подібних злочинів і захисту найважливіших людських цінностей.

Обговорення та прийняття цих документів відбувалося в рамках роботи Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Правові акти держав

Не тільки на міжнародному рівні, а й на державному затверджуються права людини.

В нашій країні головним документом, який проголошує пріоритет прав людини, є Конституція України.

Стаття звучить так: “Людина, її права і свободи є найвищою цінністю”, а це означає, що держава захищає інтереси громадян, вважає їх важливими, створює умови, в яких порушення прав є незаконним і переслідується.

Історія виникнення прав людини

Ідея прав людини не належить виключно до сучасного законодавства. Вона з’явилася давно і розвивалася багато століть.

Вперше думка про необхідність утвердження прав і свобод людини з’явилася в давнину – в Греції і Римі.

Закріплені в офіційних документах були в Європі, а потім ця ідея поширилася і в інші держави, зокрема, в Україну, США, Францію, Німеччину.

Що ми дізналися?

В рамках теми з суспільствознавства про права і свободи людини і громадянина ми з’ясували, що під ними розуміють можливість діяти з урахуванням власних інтересів і потреб, не порушуючи певних меж дозволеного. Ідея про права людини пройшла тривалий шлях у своєму розвитку, починаючи з античних часів. Зараз вони закріплені в міжнародних і державних документах і поширюються на всіх людей без винятку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Права і свободи людини і громадянина – реферат