Права державних службовців в департаменті фінансів

Державні службовці мають право:

    – при прийомі на роботі спочатку ознайомитися з посадовими інструкціями та іншими документами, які визначають його обов’язки замещаемой посади на службі у держави; – мати всі умови для виконання своїх обов’язків; – як і інші службовці на вихідні дні, неробочий вихідні дні які припадають на свята, оплачуваний лікарняний лист, а також оплачувану відпустку один раз на рік; – отримувати заробітну плату та інші виплати, які відповідають трудовому законодавству або іншим виплатам, зазначеним у пунктах службового контракту; – в установленому законодавством порядку отримувати для виконання своїх посадових обов’язків інформацію та необхідні матеріали для внесення пропозицій або виконання дій як посадової службовця державного органу влади; – отримувати доступ до відомостей, що належать до державної таємниці, якщо виконання своїх посадових обов’язків пов’язане з цими відомостями; – доступу в інші органи місцевого самоврядування, знову ж якщо це пов’язано з виконанням своїх посадових обов’язків; – на захист як цивільний службовець; – має право на кар’єрне зростання, але тільки на конкурсній основі; – на професійну перепідготовку, стажування або поліпшення кваліфікації в установленому порядку; – вступити в ряди профспілки; – розглядати суперечки у відповідність до Закону; – проводити службові перевірки; – на захист своїх прав і законних інтересів як цивільний службовець (оскарження до суду і так далі); – на державний захист свого життя і здоров’я, а також належить майно; – отримувати державні пенсійні відрахування, коли досягне пенсійного віку.

Повноваження департаменту фінансів в сфері бюджету:

    – департамент зобов’язаний організовувати місцевий бюджет; – департамент фінансів повинен керувати організацією місцевого бюджету у відповідність з правилами законодавства; – також службовцями департаменту фінансів повинен затверджуватися перелік кодів дій органів місцевого самоврядування та інших бюджетних установ, які довірені департаменту для розподілу бюджетних доходів; – головні адміністратори департаменту фінансів повинні приймати нормативно-правові акти про доходи місцевого бюджету і їх окремих видів, відповідно до встановленого управлінням про місцевий бюджет; – до повноважень службовців входить облік вільних реєстрів головних розпорядників, поручителів місцевого бюджету, головних адміністраторів, доходів місцевого бюджету, і витрат фінансування місцевого бюджету; – дотримуватися встановленого порядку відкриття і ведення всіх рахунків, які відкриваються в департаменті фінансів в установленому ним порядку; – дотримуватися порядку операцій по особових рахунках головних розпорядників та одержувачів коштів з бюджету; – Виконувати судові акти встановлені законодавством України; – відповідно періоду поточного фінансового року стверджувати і доводити до відома головних розпорядників та одержувачів коштів з місцевого бюджету щодо граничного обсязі оплати; – повноваження, покладені на департамент фінансів дозволяють, стверджувати ліміти бюджетних коштів зобов’язань для розпорядників та одержувачів з державних місцевих запасів.

Безумовно, держава придумала якісь підрозділи для того щоб розділити управління щоб дії державної влади поширювалася по всій території дивні, а не в окремих містах де наприклад засідає президент або прем’єр. Якщо службовці місцевих органів самоврядування будуть дотримуватися встановлених порядків, так як задумано владою то і з фінансами в бюджеті теж буде порядок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Права державних службовців в департаменті фінансів