Позитивна і негативна мотивація

Види мотивації

Вся діяльність людини пронизана мотивацією на виконання того чи іншого вчинку, а різноманітність мотивів обумовлює і різноманітність моделей поведінки. Основними мотивами є:

    Мотив самоствердження, проявляється через прагнення зайняти своє місце в соціумі, пов’язаний з честолюбством і почуттям власної гідності; Мотив самоідентифікації з “кумиром”, виражається в прагненні бути схожим на обрану авторитетну особистість. Даний мотив спонукає розвиватися і є вкрай актуальним для підлітків; Мотив влади – прагнення індивіда впливати на людей. Потреба у владі є однією з найголовніших рушійних сил спонукають людину до дій. Прагнення керувати іншими – мотив, який спонукає індивідів, в процесі діяльності, долати значні труднощі і докладати колосальних зусиль. Людина під впливом цього мотиву, працює не для саморозвитку, не для задоволення пізнавальних потреб, а для отримання можливості впливати на інших людей; Мотив уникнення покарання. Відноситься до негативної мотивації, виражається у виникненні мотивів до діяльності через усвідомлення можливого покарання за невиконання роботи; Мотив саморозвитку або прагнення до саморозвитку, самовдосконалення. Також є одним з основоположних мотивів здатних змусити індивіда багато і продуктивно працювати і розвиватися; Мотив досягнення, виражений у вигляді прагнення досягти високого результату в результаті діяльності, проявляється у виборі складних завдань і підвищеному прагненні до їх виконання.

Також виділяється ще велике число трохи менше впливових мотивів як наприклад: прагнення отримати схвалення, отримати високий соціальний статус, усвідомлення суспільної корисності і багато інших.

Позитивна мотивація

Позитивною мотивацією є спонукання, викликані усвідомленням своєї вигоди при виконанні завдань у встановлені терміни і з необхідною якістю. Передбачення таких вигод і прагнення до них є одним з найважливіших стимуляторів трудової активності співробітників. Слід завжди пам’ятати, що відсутність негативної мотивації, не є приводом скасувати мотивацію позитивну. Стимулювати слід і за проміжними досягненням, тому що великі успіхи часто важкодосяжні і рідкісні.

Позитивну мотивацію вкрай бажано періодично підкріплювати. Несподівані і непередбачувані заохочення мотивують багато краще, ніж прогнозовані, адже останні, стають практично частиною заробітної плати. Невідкладне позитивне заохочення продуктивніше негативного.

Негативна мотивація

Під негативною мотивацією прийнято розуміти все, що пов’язано з покараннями матеріального і морального плану.

Філософія покарань, перетворює організації в компанії-в’язниці. Однак негативна мотивація також має своє значення.

Негативна мотивація основною своєю метою ставить – підвищення виконавської дисципліни. Творча робота не може бути простимульована страхом чи іншим дискомфортним станом, проте саме ці почуття спонукають не допускати тих чи інших помилок. Також негативна мотивація здатна вплинути на продуктивність праці, так як часто, змусити людину працювати можна тільки давши йому “стусана”.

Негативна мотивація здатна перетворити організацію в тюрму, і навіть приклади успішного її застосування несуть в собі масу серйозних проблем. Наприклад, при послабленні невсипущого контролю, виникає байдикувати група. Також в подібних компаніях, з часом, як співробітників залишаються лише дисципліновані, виконавчі, приголосні з покараннями люди. А все ініціативні та творчі кадри витікають. Нарешті, при подоланні кордонів психологічної міцності, люди перестають вірити в можливість уникнення покарань. І нарешті, система негативної мотивації не буде працювати без тісного зв’язку з позитивною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Позитивна і негативна мотивація