Позакласне читання. Драма Педро Кальдерона де ла Барка Життя – це сон – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Мета:

– Навчальна: поглибити знання учнів про бароко як художній напрям; ознайомити учнів з особистістю Педро Кальдерона; учити дітей формулювати та висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушено у драмі;

– Розвивальна: розвивати уміння виявляти у творі характерні стильові ознаки;

– Виховна: виховувати інтерес до творів мистецтва.

Тип уроку: вивчення та опанування нового навчального матеріалу.

Обладнання: портрет Педро Кальдерона; текст драми “Життя – це сон”; мультимедійні матеріли.

Кальдерон стоїть поруч з найбільшими велетнями світу:

Він зробив в іспанській літературі те, що Данте – в італійській,

Шекспір – в англійській і Тарас Шевченко – в українській літературі.

І. Франко

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота над епіграфом уроку

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Короткий огляд життя Педро Кальдерона

(Повідомлення учня з використанням мультимедійної презентації.)

2. Лекція вчителя

– Творчість Кальдерона була значним етапом у розвитку іспанської драматургії. Його вважають родоначальником драми бароко з її глибоким психологізмом і філософською проблематикою. Свій головний твір – морально-філософську п’‎єсу “Життя – це сон” (1635 р) – Кальдерон називав “комедією”, хоча саме так її можна назвати умовно (як свій твір назвав і Данте). Однак у жанрово-родовій природі твору є і суттєва відмінність: це не просто твір, що належить до драматичного роду, у ньому підкреслена театральність, трактована як ілюзорність.

Провідний мотив трагедії – трагічний хаос життя, неможливість протидіяти долі і небажання миритися з цим. Ідея “Життя – це сон” – символ гіркого розчарування.

Протистояння у драмі проявляється між пророцтвом про долю Сехісмундо та його справжньою долею, між бажаннями та можливостями людини вплигати на свою долю. Чи все ж-таки прокинувся Сехісмундо? Юний король знав, що не може, як уві сні, робити все, що завгодно. Всі його вчинки обмежені законом, але він розумів, що повинен бути добрим. Ця неволя стала для нього радісною, оскільки в цьому він відчув саме свою волю. Наприкінці п’‎єси кожен герой зрозумів свою істину і знайшов своє щастя, а Сехісмундо став зразковим правителем. І всі вони збагнули єдину істину: кожна людина може протистояти долі та утвердити власну волю, якщо стоятиме на позиції добра і справедливості.

3. Робота в групах (колективне складання схеми еволюції образу героя)

Особливість композиції п’‎єси полягає в тому, що вона відповідає трьом якісно відмінним, послідовним “етапам” духовної еволюції головного героя. Усвідомивши ці етапи, ми зрозуміємо, як він зміг сформувати у собі Людину.

Спочатку Сехісмундо знемагає від почуття помсти: він хотів згубити свого батька за своє зіпсоване життя (вважає себе іграшкою сліпої долі чи грандіозних зовнішніх сил, що характерно для драматургії бароко). Сехісмундо щомиті долав у собі звіра. Коли ж Сехісмундо відправили назад у вежу і біля нього не було нікого, він, зрештою, зумів простити батька і повернув йому трон. Це сприймається як дивовижна метаморфоза “звіра”, що пов’‎язана з Богом. Пізнавши те, що життя – це сон, Сехісмундо пізнав і глибинні істини, і справжні цінності буття. У п’‎єсі послідовно проводиться ідея: людина може і має бороти не долю, а саму себе шляхом духовного й морального удосконалення, і це є той істинний шлях, що веде до Бога.

4. Творча робота

– Розгляньте таблицю “Елементи композиції для розкриття теми у драмі П. Кальдерона”.

– Як використовує автор елементи композиції для розкриття теми твору?

Елементи композиції для розкриття теми у драмі П. Кальдерона

Елементи композиції

Епізоди з тексту

1. Зав’‎язка

Басиліо вирішує уві сні перевезти Сехісмундо до палацу, щоб перевірити правильність пророцтва

2. Розвиток дії

Сехісмундо з’‎являється в палаці й, обурений поводженням батька, мріє про помсту і починає розправу

3. Кульмінація

Переродження Сехісмундо як реакція на осмислене своє життя

4. Розв’‎язка

Військовий бунт. Принц займає трон. Сехісмундо налагоджує стосунки з батьком та іншими героями драми

5. Бесіда

– Що є моральною основою для життя людини з точки зору П. Кальдерона? Автор порушує у драмі важливі питання людського існування: що таке життя, що таке людина, у чому полягає сенс її буття, що таке свобода, що обумовлює вчинки особистості, що є моральною основою для її життя. У п’‎єсі показано залежність людини від вищих сил, Долі і божественного Провидіння. Головна думка твору – віра в людину, в її моральне перетворення.

– У чому полягає морально-філософський конфлікт драми “Життя – це сон”? Протистояння в драмі проявляється між пророцтвом про долю героя та його справжньою долею, між бажаннями та можливостями людини впливати на свою долю. Сехізмундо знав, що в реальному житті не може, мов уві сні, чинити як забажається. Його діяльність обмежує закон. Він зрозумів, що повинен бути добрим. Наприкінці п’‎єси кожен персонаж відкрив істину, а Сехизмундо став зразковим правителем. Усі збагнули: вільною людину роблять любов, доброта і милосердя. Отже, драма Кальдерона — складний синтез філософських ідей, адаптованих автором згідно з його власними ідеалами.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати твір-роздум “Перемогти в собі звіра – це особиста проблема героя чи вічна проблема кожної людини?”.

2. Випереджувальне завдання для 1-3 учнів: підготувати повідомлення про історичну ситуацію у Франції XVII ст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Позакласне читання. Драма Педро Кальдерона де ла Барка Життя – це сон – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ