Позакласне читання № 2. Твори сучасних українських письменників про дітей. Віктор Близнець. Звук павутинки

Мета: простежити, як у творі В. Близнеця “Звук павутинки” розкривається дивовижність і краса світу; знаходити в повісті образи (звук павутинки, Ніна, кораблик), що передають різні ідеї, емоції, почуття; розвивати вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; зіставляти, робити висновки, доводити особисті міркування; формувати світогляд школярів; виховувати почуття любові до природи, рідного краю, порядність, чемність, доброту.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Засоби навчання: збірка В. Близнеця “Звук павутинки”, тестові завдання.

Епіграф до уроку:

Бути вірним обов’язку завжди – велика справа.

Демокрит

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань.

Експрес-опитування.

– Що ви найбільш цінуєте в людині?

– Чому люди іноді зневажливо ставляться до природи, живих істот?

– Для чого автор у розділі “Ніна” примушує поміркувати над призначенням людини на землі?

– Чим перевіряється справжня дружба? Як це простежується в повісті В. Близнеця “Звук павутинки”?

– Що необхідно людині для подолання будь-яких труднощів, з якими вона стикається?

III. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Аналіз розділу “Все відпливає”.

Виразне читання та переказування окремих уривків розділу.

Тема: зображення смерті Адама, розлучення Ніни і Льоньки на початку осені.

Ідея: возвеличення безкорисливої дружби, взаєморозуміння, поваги між людьми; засудження жорстокості, егоїзму (Глипа).

Основна думка: з плином часу все в житті людини змінюється, як і вона сама.

Сюжет.

Поховання Адама. Зустрівшись з Ніною, Льонька на її прохання виготовляє кораблик з матеріалу, що надіслав у посилці невідомий Олс.

Кораблик був схожий на каравелу “Санта-Марія”. Плаваючи в кораблику і милуючись краєвидами вздовж річки, друзі натрапили на Глипину вершу. Цей браконьєр намагався завдати шкоди колгоспній рибі. Льонька і Ніна руйнують вершу.

На прощання друзі розпалюють вночі багаття і обіцяють одне одному знову зустрітися. Льонька на згадку про себе дарує Ніні кремінці.

Композиція.

Експозиція: переживання Льоньки через втрату друга (смерть Адама).

Кульмінація: посилка Олса, Льонька виготовляє кораблик для Ніни.

Розв’язка: розлучення друзів, Ніна відпливає на кораблику, зробленому Льонькою.

Обговорення змісту розділу.

Евристична бесіда.

– Як Льонька сприймав дощову погоду? За допомогою яких художніх засобів В. Близнець зображує дощ? Наведіть приклади.

– Якою була причина смерті Адама? Як її сприйняв Льонька?

– Що трапилося з човником Ніни? Чому хлопець не уявляв Ніну без човна?

– Яким чином Льонька намагався зробити для Ніни нового човна?

– Яку посилку передала баба Сіроха хлопцю? Чим був здивований Льонька?

– Що Ніна розповіла хлопцю про Олса?

– Опишіть майстерність Льонька, яка виявилася під час виготовлення човна. (“Взявся за ніж: він легко ріже, гладенько; сиплеться додолу червоняста порохня, баранцями скручується стружка. Все йде нормально; вже загострився, видовжився корпус; правда, він ще грубенький, неоковирний, але видно: це тобі не абищо, а щось серйозне. Одна лиш біда: чикнеш ножем різкувато, так і злітає верхня луска, відшаровується; кора склеєна поганенько. Та не біда, скоро я приловчився, і робота пішла як слід”).

– Що відчували Льонька і Ніна під час плавання на уявному кораблику?

– Який злочин Глипи виявили друзі, плаваючи на кораблику по річці?

– Що зробив Льонька з Глипиними вершами?

– Чому, розлучаючись з Льонькою, Ніна вважала, що він про неї забуде?

– Що символізує образ кораблика?

– Як звук павутинки сприймають Льонька і Ніна?

– Чому письменник присвятив свою повість “Звук павутинки” коникам, хрущам, тихому дощеві, замуленій річечці? Власні міркування обгрунтуйте.

Словникова робота.

Павутинка – легка сітка з тонких волокон, утворених з клейкої рідини, яку виділяють павуки та деякі інші членистоногі тварини, а також окрема нитка такої сітки.

Завдання.

– Поясніть значення фразеологізму “обплести павутиною”. (Позбавити кого-небудь свободи дій; поступово підкоряти когось, ставлячи його в скрутну або безвихідну ситуацію).

Складання плану характеристики образу Ніни.

1. Ніна – друг Льоньки.

2. Зовнішність (портретна характеристика) дівчинки: “…Блакитна, очі великі й здивовані, у косах – біла стрічка”. (“Ні-і-ін-на… Правда, бринить, як звук павутинки на вітрі?”).

3. Риси характеру уявної подруги:

А) чуйність і доброта;

Б) принциповість;

В) щирість і відкритість;

Г) поважає і цінує дружбу;

Д) любов до природи, прагнення зрозуміти її.

4. Виховання Ніною Льоньки: “З добрих людей виростає щось добре – яблуні, бузок, маргаритки. А хто злий, завидющий, то буде реп’яхом, кропивою, лишаєм повзучим”.

Метод “Прес”.

– Розпочніть свої міркування словами: “Я вважаю…”, “На мою думку…” і т. д.

Ніна – це реальність чи уява?

V. Самостійне застосування учнями знань.

Виконання тестових завдань.

1. Художній засіб, який В. Близнець застосував у фразі “…садом…іде дощ”, має назву

А підтекст

Б епітет

В метафора

Г порівняння

2. Небо після дощу було

А сіро-голубим

Б димчасто-сірим

В блакитним

Г захмареним

3. За селом, де поховали Адама, ріс

А могутній дуб

Б очерет

В старий бересток

Г кущ калини

4. На прохання Ніни Льонька мав зробити

А кораблик

Б весло

В пліт

Г днище до корабля

5. Запросивши Льоньку до себе, баба Сіроха віддала хлопцеві

А посилку для Адама

Б книгу про створення штучного сонця

В лист, який написав Адам хлопцеві перед смертю

Г записку від батьків

6. Олс для Адама був

А братом

Б керівником наукових досліджень

В товаришем по навчанню

Г просто цікавим співрозмовником

7. Кора, з якої Льонька хотів щось змайструвати для Ніни, була схожою на

А печиво

Б шоколадний торт

В скоринку хліба

Г сльози сосон

8. Льонька поважав Ніну за її

А красу

Б чемність

В мовчазність

Г жіночність

9. Свій виріб з кори Льонька назвав

А “Стрілою”

Б “Велетнем”

В “Санта-Марією”

Г “Міні-бригантиною”

10. Пливучи річкою на кораблику, Льонька й Ніна побачили у воді

А вершу

Б величезну рибу

В млинок, що зробив Адам

Г Адама

11. Льонька визволив від Глипиної пастки велику кількість

А линків

Б карасів

В коропів

Г барабульок

12. Остання зустріч Льоньки і Ніни відбулась

А взимку

Б на початку осені

В влітку

Г навесні

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Що мав на увазі В. Близнець, зазначаючи: “Все пливе восени: листя за водою, хмари, павутиння, птаство, школярі, комбайни”? Свої міркування обгрунтуйте.

– Як автор ставився до Льоньки? Чим вони схожі? Власну думку обгрунтуйте.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

– Прочитати одну (на вибір) гумореску Остапа Вишні.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Позакласне читання № 2. Твори сучасних українських письменників про дітей. Віктор Близнець. Звук павутинки