Поява тканин і органів рослин

Поява тканин і органів в еволюції рослин була пов’язана з їх виходом на сушу. У водоростей відсутні органи і спеціалізовані тканини, так як всі їх клітини знаходяться в однакових умовах:

    Температурний режим; Освітленість; Мінеральне живлення; Газообмін.

Кожна клітина водорості зазвичай містить хлоропласти і здатна до фотосинтезу.

Однак, вийшовши на сушу, предки сучасних вищих рослин потрапили в зовсім інші умови: кисень, необхідний для дихання, і вуглекислий газ, що використовується для фотосинтезу, рослини повинні були отримувати з повітря, а вода – з грунту. Нове середовище проживання не було однорідним. Виникли проблеми, які треба було вирішувати: захист від висихання, поглинання води з грунту, створення механічної опори, збереження спор. Існування рослин на межі двох середовищ – грунту і повітря – призвело до виникнення полярності:

    Нижня частина рослини, занурюючись в грунт, поглинала воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами; Верхня частина, залишаючись на поверхні, активно фотосинтезувала і забезпечувала всю рослину органічними речовинами.

Так з’явилися два основних вегетативних органи сучасних вищих рослин – корінь і пагін.

Таке розчленовування тіла рослин на окремі органи, ускладнення їх структури і функцій відбувалося поступово в процесі тривалої еволюції рослинного світу і супроводжувалося ускладненням тканинної організації.

Першою з’явилася покривна тканина, що забезпечила захист рослини від висихання і пошкоджень. Підземна і наземна частини рослини повинні були мати можливість обмінюватися різними речовинами. Вода з розчиненими в ній мінеральними солями піднімалася вгору з грунту, а органічні речовини переміщалися вниз, до підземних частин рослини, не здатних до фотосинтезу. Це вимагало розвитку провідних тканин – ксилеми і флоеми. У повітряному середовищі треба було протистояти силам гравітації, витримувати пориви вітру – це зажадало розвитку механічної тканини.

У вищих рослин розрізняють:
    Вегетативні органи; Генеративні (репродуктивні) органи.

Вегетативними органами вищих рослин є корінь і пагін, що складається з:

    Стебла; Листя; Бруньок.
Вегетативні органи забезпечують:
    Фотосинтез і дихання; Ріст і розвиток; Поглинання і проведення в тілі рослини води і розчинених у ній мінеральних солей; Транспорт органічних речовин; Участь у вегетативному розмноженні.

Генеративні органи – це спорангії, спороносні колоски, шишки і квітки, що утворюють плоди та насіння. Вони з’являються в певні періоди життя і виконують функції, Пов’язані з розмноженням рослин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поява тканин і органів рослин