Пояс нижніх кінцівок

Тазова кістка (os coxae) складається з зрощених між собою трьох кісток: клубової, лобкової і сідничної, тіла яких утворюють вертлюжної западини (acetabulum). У центрі западини розташована однойменна ямка. Вертлужная западина обмежується високим краєм, який, перериваючись на медіальній стороні, утворює вирізку кульшової западини (incisura acetabuli). По периферії западини (в нижній її частині) розташована півмісяцева поверхня (lunata).
Седалищная кістка (ischium) має тіло і гілки сідничної кістки. Між тілом і гілкою утворюється кут, в області якого розташований сідничний бугор (tuber ischiadicum).
Клубова кістка (os ilium) має тіло (corpus ossis illi) і крило (ala ossis illi). Крило закінчується опуклим краєм – клубових гребенем (crista iliaca), на якому розрізняють три лінії: зовнішню губу (labium externum), проміжну лінію (linea intermedia) і внутрішню губу (labium internum).
На гребені спереду і ззаду є симетрично розташовані виступи: верхня передня (spina iliaca anterior superior), нижня передня (spina iliaca anterior inferior), верхня задня (spina iliaca posterior superior) і нижня задня клубові ості (spina iliaca posterior inferior).
На зовнішній поверхні крила розташовані три лінії: передня, задня і нижня сідничні лінії (lineae gluteales anterioris, posterioris et inferioris). На внутрішній поверхні крила розташована клубова ямка (fossa iliaca), нижньою межею якої є дугоподібна лінія (linea arcuata), що починається від ушковідной поверхні (auricularis). Над цією поверхнею розташована клубова горбистість (tuberositas iliaca).
Лобкова кістка (os pubis) має тіло, від якого відходять верхні гілки (ramus superior ossis pubis), що мають клубово-лобковое піднесення (eminencia iliopubica). На верхніх гілках розташований лобковий горбок (tuberculum pubicum), від якого починається однойменний гребінь. Передні частини верхніх гілок згинаються донизу і розглядаються як нижні гілки (ramus inferior ossis pubis). Місце переходу верхніх гілок в нижні називається сімфізальной поверхнею.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Пояс нижніх кінцівок