Походження та розвиток життя на Землі

Щоб ліпше зрозуміти сучасну систему органічного світу, потрібно з’ясувати дві надзвичайно суттєві взаємопов’язані проблеми: про походження та розвиток життя на Землі. Якщо проблему розвитку життя на Землі вчені вирішують шляхом реконструкції палеонтологічних і палінологічних слідів живих організмів, то проблема походження життя належить до тих, про які В. Вернадський (1921) так писав: “Наука шукає шляхи завжди одним способом. Вона розкладає складніше на простіше, потім, залишаючи осторонь складні завдання, розв ‘язує простіші й лише тоді повертається до первісного завдання. Іноді, проходять віки, перш ніж вона повертається до первісного завдання. Проте це завдання не губиться… Кожен дослідник, вирішуючи часткові питання… осмислює основне завдання. Воно нерідко десятиріччями і сторіччями лежить в основі наукової роботи, становить “святая святих”, тобто прагнення й шукання, що примушує людину нести важку та часто-густо смертельну працю наукової творчості’.

Проблема життя є предметом наукових пошуків біологів і філософів, фізиків і хіміків, математиків і кібернетиків. Маючи в своєму розпорядженні величезний фактичний матеріал і сукупність методів та методологій його опрацювання, досягнувши значних успіхів у кожній окремо взятій науці, вони не можуть все-таки остаточно розв’язати проблему про виникнення життя загалом. Феномен життя вчені зазвичай розглядають у трьох аспектах: з чого складаються живі організми (субстанційний), як вони функціонують (функціональний) “і що ними рухає” (енергетичний). Щоб зрозуміти сутність цих підходів, необхідно простежити ретроспективні зміни поглядів на проблему походження життя на Землі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Походження та розвиток життя на Землі