Походження права. Фази розвитку права

Досліджуємо особливості походження права, а також визначимо фази розвитку права.

Походження права і держави стало результатом природного історичного розвитку суспільства. При цьому виділяють різні теоретичні підходи до розуміння особливостей процесу походження права.

Один з підходів досить детально викладено в марксистській теорії. Відповідно до цієї теорії механізм виникнення і розвиток права можна представити таким чином: суспільний поділ праці і зростання його продуктивності – додатковий продукт – приватна власність – антагоністичні класи – держава і право як інструмент класового панування.

Таким чином, в теорії марксизму виділяються політичні причини як початкові імпульси для походження права.

На сучасному етапі вчені в поясненні виникнення права оперують поняттям неолітична революція, суть якої полягає в переході від привласнюючого господарства до виробляючого економіці.

В результаті з’являється необхідність регулювання виробництва, розподілу і обміну товарів, узгодження інтересів різних соціальних верств, тобто формування загального порядку, який відповідає запитам виробничого господарства.

Походження права відбивається в:

– записи звичаїв і формуванні звичаєвого права;

– доведення змісту текстів звичаїв до загального відома;

– появі спеціальних державних органів, відповідальних за справедливість і доступність загальних правил, їх офіційне закріплення і забезпечення реалізації.

У санкціонуванні звичаїв і формуванні судових прецедентів величезне значення мала судова діяльність жерців і верховних правителів.

Таким чином, з’являється принципово нова регулятивна система в вигляді права. Вона відрізняється вмістом правил, способами впливу на поведінку людей, формами вираження і механізмами забезпечення.

У літературі виділяють три основних фази розвитку права.

Перша фаза розвитку права – це етап зародження, який характерний тим товариствам, в яких зазначається лише становлення виробляють форм економіки.

Друга фаза розвитку характеризує оформлення даної сукупності регулятивної системи в своєрідну систему правил (норм). Дана фаза властива товариствам, в яких переважають різні форми виконує економіки.

Третя фаза розвитку характеризується письмовій кодифікацією права в деяких ранньодержавних утвореннях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Походження права. Фази розвитку права