ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА І СЕМЕСТР

Мета: систематизувати та узагальнити вивчений учнями навчальний матеріал за І семестр, який стосувався знань про життєвий і творчий шлях письменників, зміст їх творів, понять з теорії літератури; розвивати пам’ять, культуру зв’язного мовлення, читацькі навички, збагачувати словник школярів; формувати естетичні смаки, кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття любові до книг, рідної мови, культури українців, їх звичаїв, обрядів, пошану до митців слова; відповідальність за доручену справу.

Тип уроку: урок-гра “КВК”.

Обладнання: виставка художніх творів та портретів тих письменників, творчість яких вивчалася впродовж І семестру навчального року; учнівські малюнки, музичне оформлення.

ПЕРЕБУГ УРОКУ

I. Організаційний момент.

Емоційна готовність учнів до уроку

Клас поділяється на дві команди, кожна обирає капітана і придумує назву.

Визначається порядок участі у змаганнях (проводиться жеребкування). Лунає музика – позивні про початок гри.

II. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Основний зміст уроку. Проведення конкурсів

1. Розминка (беруть участь усі гравці команд)

Завдання для першої команди

1. Чумацькою є пісня:

А) “Ой на горі та женці жнуть”;

Б) “Стоїть явір над водою”;

В) “Гомін, гомін по діброві”;

Г) “Ой у степу криниченька”.

2. Найменшими серед народних пісень вважають:

А) жниварські;

Б) чумацькі;

В) коломийки;

Г) козацькі.

3. Визначте реального героя твору І. Франка “Захар Беркут” з-поміж наведених:

А) Максим;

Б) Бурунда;

В) Т. Вовк;

Г) З. Беркут.

4. Сторож у повісті І. Франка “Захар Беркут” – це:

А) назва поселення, де жив Т. Вовк;

Б) символ монгольської сили;

В) псевдонім З. Беркута;

Г) стовп, який “пильнував” вхід у тухольську долину.

5. Зазначте особливості повісті М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”:

А) відтворення історичних подій з позицій гуманізму;

Б) автобіографічність, поєднання світу природи, світу дитячої душі;

В) змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників;

Г) іронічно-пародійна, викривальна спрямованість.

6. Укажіть автора твору “Тополя”:

А) М. Стельмах;

Б) І. Франко;

В) Т. Шевченко;

Г) Г. Тютюнник.

7. Климко, герой однойменного твору Г. Тютюнника, подорожував до Слов’янська, щоб:

А) віднайти своїх батьків;

Б) здобути солі;

В) відвідати тітку Марину;

Г) купити ліки для Наталії Миколаївни.

8. Лейтмотивом повісті І. Франка “Захар Беркут” є фраза:

А) “Лише боротись – значить жить”;

Б) “Хто хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого ніж смерть?”

В) “Козак журби не має, з біди не заплаче”;

Г) “Не шукай правди в інших, коли в тебе її немає”;

9. З великою симпатією М. Стельмах у творі “Гуси-лебеді летять” змальовує:

А) Юхрима Бабенка;

Б) дядька Миколу;

В) жебраків;

Г) діда Дем’яна.

10. За яких обставин Т. Шевченко написав свій знаменитий “Заповіт”?

А) Коли навчався в Академії мистецтв;

Б) під час участі в експедиції на Арал;

В) перебуваючи на службі у пана Енгельгардта;

Г) тяжко хворіючи у Переяславі.

11. Визначте, хто із зазначених діячів не брав участі у викупленні Т. Шевченка?

А) Є. Гребінка;

Б) І. Франко;

В) О. Венеціанов;

Г) В. Жуковський.

12. За жанровою спрямованістю повість А. Чайковського “За сестрою” є:

А) автобіографічною;

Б) соціально-побутовою;

В) героїко-романтичною;

Г) казково-фантастичною.

Завдання для другої команди

1. Невеликий за розміром ліро-епічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему:

А) коломийка;

Б) повість;

В) пісня;

Г) балада.

2. Найвищий рід мистецтва, який має переваги над іншими, оскільки здатний не обмежуватися у зображенні, розкритті внутрішнього і зовнішнього світу людини, її найтонших хвилювань:

А) кіно;

Б) література;

В) театр;

Г) музика.

3. Герой пісні “Ой на горі та женці жнуть”, для якого найважливіше у поході мати тютюн і люльку:

А) М. Дорошенко;

Б) головний жнець;

В) хорунжий;

Г) П. Сагайдачний.

4. Укажіть твір, який за жанровою спрямованістю є героїко-романтичною повістю:

А) А. Чайковський “За сестрою”;

Б) Т. Шевченко “Тополя”;

В) М. Стельмах “Гуси-лебеді летять”;

Г) І. Франко “Захар Беркут”.

5. Зазначте твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє:

А) Т. Шевченка “Заповіт”;

Б) А. Чайковського “За сестрою”;

В) М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”;

Г) І. Франка “Захар Беркут”.

6. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків яскраво зображено у повісті:

А) М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”;

Б) Г. Тютюнника “Климко”;

В) А. Чайковського “За сестрою”;

Г) І. Франка “Захар Беркут”.

7. Визначіть автора твору “Мені тринадцятий минало”:

А) М. Стельмах;

Б) І. Франко;

В) Г. Тютюнник;

Г) Т. Шевченко.

8. Про загибель козака на Московщині оспівується у творі:

А) “Ой у степу криниченька”;

Б) “Ой на горі та женці жнуть”;

В) “Стоїть явір над водою”;

Г) “Гомін, гомін по діброві”.

9. “Найдорожчим для бідного чоловіка є земля, подружня вірність і пісня”,- так висловився герой повісті М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”:

А) Панас Дем’янович;

Б) дядько Себастіян;

В) Михайлик;

Г) дід Дем’ян.

10. Хто з героїв твору А. Чайковського “За сестрою” вважав своїм обов’язком привчити Павлуся до лицарського ремесла?

А) Старий Охрим;

Б) дід Андрій;

В) Семен Непорадний;

Г) Мустафа-ага.

11. За жанровою спрямованістю “Тополя” Т. Шевченка є:

А) повістю;

Б) історичною піснею;

В) коломийкою;

Г) баладою.

12. І. Франко вивчив напам’ять майже всі поетичні твори:

А) І. Манжури;

Б) Л. Глібова;

В) В. Симоненка;

Г) Т. Шевченка.

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

2. Конкурс “Відгадай твір” (Беруть участь усі гравці команд)

Завдання для першої команди

1. Ой приїхав з України козак молоденький,- / Оріхове сіделечко, ще й кінь вороненький. / Ой поїхав на чужину та там і загинув, / Свою рідну Україну навіки покинув. (“Стоїть явір над водою”)

2. Старша сестра коня веде, / А підстарша зброю несе, / а меншая випитує: / “Коли, брате, з війни прийдеш?” (“Гомін, гомін по діброві”)

3. На тютюн та люльку, / Не обачний! / “Гей, вернися, Сагайдачний, / Візьми свою жінку, Оддай мою люльку, / Необачний!” (“Ой на горі та женці жнуть”)

4. Ой ночують чумаченьки / В чистім степу при долині, / Розпустили сірі воли пасти / При зеленій муравині. (“Ой у степу криниченька”)

5. Поховайте та вставайте, / Кайдани порвіте / І вражою злою кров’ю / Волю окропіте. (Т. Шевченко “Заповіт”)

6. “Ой дівчино, дівчинонько, вмієш ся пишити, / А не вмієш до сорочки рукава пришити” / (“Жартівливі коломийки”)

7. “Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій дід Дем’ян, якого знав увесь повіт. Чого тільки не вмів мій дідусь! Треба десь зробити січкарню, драча, крупорушку чи керата,- співаючи зробить, дайте тільки заліза, дерева і ввечері добру чарку монопольки”. (М. Стельмах “Гуси – лебеді летять”)

8. Уже прокликали до паю, / а я собі у бур’яні / молюся богу… / І не знаю, чого маленькому мені / тоді так приязно молилось, / чого так весело було? (Т. Шевченко “Мені тринадцятий минало”)

9. Не слухала стара мати, / Робила, що знала – / Дивилася чорнобрива, / Сохла і мовчала. / Пішла до ворожки, / Щоб поворожити – / Чи довго їй одинокій / На сім світі жити? (Т. Шевченко “Тополя”)

10. “Він жив у двох з дядьком Кирилом, відколи осиротів. Жили вони в залізничному бараці при самісіньких коліях. І коли мимо гуркотів важкий ешелон, барак теж ніби зривався з місця: двигтіли стіни, дрижала підлога, бряжчали шиби у вікнах, а барак мчав і мчав” (Г. Тютюнник “Климко”)

11. “Спасівчани зайшли сюди з-за Дніпра також після татарського погрому, а тому що зупинились на тому місці на самого Спаса, тож і прозвали своє село Спасівкою. (А. Чайковський “За сестрою”)

12. “Доки будете жити в громадськім порядку, / дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас” (І. Франко “Захар Беркут”)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал. Завдання для другої команди

1. Воли ревуть, води не п’ють, / Бо в Крим доріженьку чують. / Ой Бог знає, та Бог і відає, / Де чумаченьки ночують. (“Ой у степу криниченька”)

2. Козаки йдуть / А попереду Дорошенко / Веде своє військо. / Веде Запорізьке / Хорошенько! (“Ой на горі та женці жнуть”)

3. Он приїхав в Московщину / Козак молоденький – / Оріхове сіделечко / І кінь вороненький / (“Стоїть явір над водою”)

4. “Візьми, сестро, піску жменю, / Посій його на каменю – / Ходи к ньому зіроньками, / Полий його слізоньками: / Коли, сестро, пісок зійде – Тоді брат твій з війська прийде!” (“Гомін, гомін по діброві”)

5. “Запекло, почервоніло / і рай запалило. / Мов прокинувся, дивлюся: / село почорніло, / боже небо голубеє – і те помарніло”. (Т. Шевченко “Мені тринадцятий минало”)

6. Полюбила чорнобрива / Козака дівчина / Полюбила – не спинила: / Пішов – та й загинув. / Якби знала, що покине – Була б не любила. (Т. Шевченко “Тополя” )

7. “Його знали як потурнака, харциза, що зарізав би рідного батька. Чимало було в нього гріхів на душі. Він показував татарам дорогу на Україну, крав козацьких коней, хлопців та дівчат, де вдавалося, і перепродував татарам”. (А. Чайковський “За сестрою”)

8. “- Еге ж: і весну, і життя. Тепер, внучку, геть-чисто все почне оживати: скресне крига на ріках та озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїм ключем відімкне землю”. (М. Стельмах “Гуси-лебеді летять”)

9. І мені в сім’ї великій, / В сім’ї вольній, новій, / Не забудьте пам’янути / Незлим тихим словом. (Т. Шевченко “Заповіт”)

10. “- А сіль ти, синок, проминув. Кілометрів п’ятдесят зайвих пройшов. Сіль – це біля Артемівська. Так ото біля нього станція така є, називається вона Сіль. А тут що – крейда, сода, вода солона в озерах є, але ж у торбу її не набереш.” (Г. Тютюнник “Климко”)

11. Я посію пшениченьку, вродиться льоночок, / Коби таки до роботи, як до співаночок. (Коломийка “Дозвілля молоді”)

12. “Ми над усе любимо свій кутик,- коли б так кожний інший любив свій кутик, то певно всі люди жили б на світі спокійно й щасливо”. (І. Франко “Захар Беркут” )

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

3. Конкурс “Найкмітливіший”

П’ятеро представників від команди впродовж 12 хвилин працюють біля дошки над розгадуванням кросворда.

Завдання для першої команди

По вертикалі: 1. Невеликий за розміром ліро-епічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. (Балада)

По горизонталі: 1. Риса характеру Бурунди (І. Франко “Захар Беркут”). (Брехливість) 2. Село, в якому мешкав Павлусь з родиною. (А. Чайковський “За сестрою”) (Спасівка) 3. Момент найвищого напруження дії, вершина конфлікту. (Кульмінація) 4. Ім’я друга Климка (Г. Тютюнник “Климко”). (Зульфат) 5. Дядько Себастіян (М. Стельмах “Гуси-лебеді летять”) – перший учитель і наставник майбутнього письменника, був головою… (Комбіду) 6. Назва незрозумілої для Михайлика книги, яку він отримав для читання у попа (М. Стельмах “Гуси-лебеді летять”). (“Космографія”)

Завдання для другої команди

По вертикалі: 1. Опис, зображення природи, природних явищ, краєвидів у художньому творі (Пейзаж)

По горизонталі: 1. Предмет, за допомогою якого Мирослава могла потрапити до ворожого табору (Перстень) 2. Хто з героїв твору Г. Тютюнника “Климко”, крім головного героя, допоміг дівчинці під час облави на базарі? (Швець) 3. Ім’я полоненого татарина з твору А. Чайковського “За сестрою” (Гусейн) 4. Через що дівчина, героїня твору Т. Шевченка “Тополя”, стала тополею? (Зілля) 5. Засіб, який змайстрували тухольці для боротьби з ворогом (І. Франко “Захар Беркут”) (Метавка) 6. Форми художніх творів, що склалися історично й характеризуються певним обсягом, композицією, тематикою, особливостями оповіді (Жанр)

4. Конкурс капітанів

1. Декламування програмового поетичного твору напам’ять.

2. Назвати реальні історичні постаті, які згадуються у вивчених творах.

3. Міні-презентація художнього програмового твору, що викликав найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

IV. Підбиття підсумків. Визначення переможців

V. Домашнє завдання

Підготувати міні-творчий проект про життя і творчість О. Стороженка, знати ідейний зміст його оповідання “Скарб”.

ЛІТЕРАТУРА

1. Астаф’єв О. Художні системи українського зарубіжжя.- К., 2000.

2. Бойцун І. Роль “посередника” в розкритті внутрішнього світу дітей у творах Євгена Гуцала // Дивослово.- 1998.- № 5.

3. Брюховецький В. Ліна Костенко.- К., 1990.

4. Дзюба І. У всякого своя доля: Літературно-критичний нарис.- К., 1989.

5. Доля: Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах.- К., 1993.

6. Жулинський М. Слово і доля.- К., 2002.

7. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.- К., 1998.

8. Історія української літератури ХХ століття.- Кн. 1, 2.- К., 1993, 1998.

9. Кисельов Л. Тільки двічі живемо. Вірші. Проза, спогади про поета.- К., 1991.

10. Ковальчук О., Мозолюк Б. Українська література: уроки активного співробітництва.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.

11. Лепкий Б. Вибране.- Львів, 1990.

12. Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка.- К., 1994.

13. Лозко Г. Українське народознавство.- К., 1995.

14. Лозова В. І., Москаленко П. К., Троцко Г. В. Педагогіка: Навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів, учителів шкіл.- К.: УСДОЧ, 1993.

15. Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. в іменах: Посібник.- К., 1998.

16. Нудьга Г. Слово і пісня. Дослідження.- К., 1985.

17. Русак І. Український фольклор у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 1999.- № 2-3: 2000.- № 3.

18. Смілянський В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка.- К., 2000.

19. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі: Методичний посібник для вчителя.- К.: РВЦ “Проза”, 1995.- 256 с.

20. Ткаченко А. Василь Симоненко. Літературний портрет.- К., 1990.

21. Тютюнник Гр. Твори.- Кн. 1, 2.- К., 1985.

22. Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи.- К., 2005.

23. Українська література. Хрестоматія нововведених творів / Упоряд. Р. Мовчан.- К., 2002, 2004.

24. Українські радянські письменники – дітям.- К.: Веселка, 1981.

25. Чайковський А. Повісті.- Львів, 1989.

26. Черненко О. Не зміліє пам’яті криниця. Спогади про Григорія та Григора Тютюнників.- К., 2001.

27. Шевченко А. Феномен Євгена Гуцала // Дивослово.- 2003.- № 3.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА І СЕМЕСТР