Повідомлення на тему “Осьова і центральна симетрія”

Напевно, кожен чув такі поняття, як “симетрія”, “симетрично” тощо. Але є такі люди, які не розуміють значення даних синонімів. Так що ж таке симетрія? Де її застосовують? І які різновиди існують?

Короткий екскурс про симетрії в загальних рисах.

Постараюся пояснити поняття симетрії на деякому прикладі. Уявіть звичайну метелика. Так, а тепер треба провести через неї лінію. Коли лінія остаточно проведена, необхідно подивитися на праву і ліву частини малюнка. Якщо ці 2 частини малюнка однакові за розмірами і пропорціями, то це можна називати симетричною моделлю. Коротше кажучи, симетрія – це повна відповідність частин тіла по відношенню до лінії. Де ж застосовується симетрія? Ну, симетрія зустрічається всюди, де тільки можна. Геометрія, фізика, біологія, хімія, культура – все це містить симетрію, причому кожна відрізняється один від одного. Ще існує поняття асиметрії. Тобто, відсутність правильної пропорційності. Ще варто відзначити, що симетрія не завжди буває точною.

Деякі види симетрії, їх характеристика та застосування.

Всього набереться з десяток різних видів симетрій. Але розглянути необхідно тільки ті, які часто зустрічаються. Відразу варто сказати, що обидві з них знаходять застосування у вирішенні задач з геометрії. Отже, ось 2 основних види симетрії:

Осьова симетрія

Цей вид симетрії ділиться на 4 групи, що відрізняються один від одного.

    Відбивна симетрія – це дзеркальне рух, в якому точки, що не переміщаються нікуди, з’єднані в одну лінію – вісь симетрії. Прямокутник і паралелограм – відмінні приклади. Обертальна симетрія – це осьова симетрія, яка відносна поворотам навколо осі. Осьова симетрія n – го порядку – це симетрія щодо поворотів на 360 градусів навколо осі. Дзеркально поворотна осьова симетрія n – го порядку – те ж саме, тільки перпендикулярно осі.
Центральна симетрія

Це перетворення, при якому кожна точка А переходить в точку А1, при цьому вона симетрична попередньої щодо осі О. Дана симетрія – це, по суті, той же поворот на 180 градусів в планіметрії. Центральну симетрію від осьової відрізняє те, що в першому випадку присутній рух.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Повідомлення на тему “Осьова і центральна симетрія”