ПОУЧЕНІЄ…ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА – ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Українська середньовічна література XI-XV століть

РОЗВИТОК ПИСЕМНОСТІ

Зародження давньої літератури пов’язане з прийняттям християнської віри. Це сталося в далекому 988 році за правління великого київського князя Володимира Святославича. Із християнством прийшли церковнослов’янська мова й писемність. Церковнослов’янська мова відрізнялася від розмовної і сприймалась переважно як сакральна (від лат. sacrum – священний). Спочатку до неї ставились як до мови релігійного віровизнання й церковної служби. Унаслідок її поєднання з розмовною мовою виникла книжна українська мова.

Потреби церковного життя зумовили появу перекладів богослужбових книг. З ініціативи князя Ярослава Мудрого при Софійському соборі в Києві запрацювали школа й бібліотека. Тоді й переклали окремі частини Біблії, тексти для церковної відправи, проповідницьку та іншу літературу.

Книжки були рукописними. У той час не знали читання подумки: текст книги промовлявся або проголошувався. Основним колом творення, збереження й поширення літератури залишалося християнське духовенство, переважно чернецтво. Тодішні монастирі перетворились на справжні осередки писемності.

Святі Кирило і Мефодій (З. Зограф, 1848)

Опрацьовуємо прочитане

1. Коли було прийнято християнство на території Київської Русі?

2. Як ця подія вплинула на розвиток писемності й літератури?

3. На якій основі виникла книжна українська мова?

4. Як виготовляли перші книжки?

5. Як ви гадаєте, чому в давнину читали тільки вголос? Чому зараз ми читаємо переважно подумки?

Досліджуємо самостійно

6. Слов’янську абетку винайшли брати Кирило й Мефодій, яких пізніше визнали святими. Використовуючи матеріали з мережі Інтернет, підготуйте повідомлення про життя Кирила й Мефодія і про виникнення писемності в Київській Русі.

Фрагмент Ізборника Святослава

Сторінки з Остромирового Євангелія

НАЙДАВНІШІ УКРАЇНСЬКІ КНИГИ

Унікальними рукописними пам’ятками вважаються Остромирове Євангеліє та Ізборник Святослава. Вони стали зразками для виготовлення й оформлення багатьох інших книг.

Остромирове Євангеліє дістало назву від імені замовника. Диякон Григорій виготовив цю книгу для посадника Остромира, першої особи в Новгороді. Найімовірніше, робота виконувалася в Києві й тривала з осені 1056 до травня 1057 року. Книга вміщує вибрані євангельські тексти, призначені для читання під час церковної служби. Вона виконана з пергаменту, має ілюстрації, яскраве кольорове оздоблення.

Ізборник Святослава датується 1073 роком. Цей збірник поєднав уривки з різних творів. Він містить писання авторитетних отців церкви, релігійні роздуми, притчі, загадки. Книга створена на замовлення чернігівського князя Святослава Ярославича. Одним із переписувачів був диякон Іван. Ізборник має пергаментні сторінки, високохудожнє оформлення.

Найдавніші рукописні пам’ятки дозволяють скласти уявлення про інтереси українських читачів. Ми розуміємо, що в давнину книга мала неабияку цінність, була справжнім скарбом, адже на її створення й оздоблення витрачалися величезні зусилля. До неї ставилися з особливою пошаною як до авторитетного духовного джерела.

Опрацьовуємо прочитане

1. Чому Остромирове Євангеліє має таку назву? Коли виготовили цю книгу?

2. Яким роком датується Ізборник Святослава? Чому за ним закріпилася така назва?

3. Розгляньте оформлення фрагментів Ізборника Святослава та Остромирового Євангелія на ілюстраціях. Яке враження воно на вас справило?

4. Чи зацікавили вас найдавніші українські книги? Чим саме?

Запропошуємо до дискусії

5. Як ставилися до книги в давні часи? Порівняйте із сучасним ставленням. Що сьогодні цінують більше: зовнішнє оформлення чи зміст твору?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПОУЧЕНІЄ…ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА – ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА