Постійний капітал

У багатьох простих обивателів поняття капітал і гроші мають рівнозначне значення. На ранніх стадіях розвитку людства так і було. Однак сьогодні ці два поняття істотно розрізняються. Чи не всякі гроші, накопичені різними шляхами, є капіталом. Капітал – це фінанси, необхідні для отримання прибутку.

Вперше це поняття описав в своєму однойменному праці Маркс. На його думку капітал є свого роду авансом для отримання істотного прибутку в результаті використання найманої праці. Праця і прибуток в капіталістичному суспільстві були нерозривними поняттями.

В теорії економіки під цим поняттям розуміють величину активів як матеріальних, так і нематеріальних. До перших фахівці відносять засоби, приміщення і техніку для виробництва товарів. До нематеріального виду капіталу можна віднести працю робітників.

Структура капіталу

За своєю структурою капітал підрозділяється на два типи:

    Постійний капітал; Змінний капітал.

Перший тип капіталу потрібен для покупки виробничих активів, таких як сировина, машини і обладнання, виробничі будівлі та інші засоби для забезпечення виробництва Другий тип капіталу використовується виключно для оплати праці найманих працівників. Дві частини одного капіталу роблять різний вплив на формування вартості товару і отриманні прибутку з його продажу.

Визначення постійного капіталу

При формуванні ціни продукту частина коштів, що використовуються у виробництві, переносить свою повну вартість на ціну продукту. Такий капітал називається постійним.

Такий вид капіталу не є основою додаткової вартості. Він є обов’язковою умовою її формування та отримання прибутку власником. У ціноутворенні товару беруть участь частини постійного капіталу в різних частках. Так, наприклад, вартість обладнання, машин і виробничих приміщень включають в ціну товару протягом усього періоду його випуску. Цей капітал позначається як основний капітал.

Ціна за все того, що використовується для виробництва товарів в якості матеріалів, в повному обсязі бере участь у формуванні вартості. Вона бере участь в ціні виробленої продукції один раз. Такий капітал називається оборотним.

Рух капіталу

Рух капіталу предпріятіяКак відомо, капітал служить для отримання прибутку. А значить, він повинен знаходитися в безперервному кругообігу. Розрізняють три форми руху капіталу:

    Грошова форма капіталу; Продуктивна форма капіталу; Товарна форма капіталу.
Грошовий капітал

Під грошовою формою капіталу розуміють грошові кошти, які планується витратити на покупку засобів виробництва. Саме ця форма є своєрідним стартом капіталу. Всі підприємці йдуть до отримання прибутку через вкладення грошей в виробничу базу, сировину і робочу силу.

Основною функцією капіталу на цій стадії є його перехід з фінансової форми у виробничу, що складається з речових і особистих коштів виробництва.

Продуктивний капітал

На цьому етапі відбувається злиття придбаних виробничих активів і праці робітників. Активи і праця робітників на даній стадії є товаром, який придбав підприємець для виробництва. Виробничі активи виступають як постійний капітал, а робоча сила – як змінний.

На цій стадії власник створює товар, вартість якого трохи вище, ніж первісна вартість товару.

Капітал товарів

Збільшення кругообігу капіталаТоварний капітал – це кількість продукції, яке було вироблено власником з використанням постійного і змінного капіталу.

Уже на цьому ступені відбувається продаж виробленого товару. Товар переходить у гроші, які складаються з авансованого капіталу і суми додаткової вартості. Величина капіталу збільшується на величину додаткової вартості.

Далі початковий капітал знову набуває кругообіг, а прибуток використовується на розсуд підприємця або на розвиток і модернізацію виробництва, або йде на задоволення його власних потреб.

Існує кілька способів зробити кругообіг капіталу оперативніше, і як наслідок, отримання прибутку швидше:

    Введення сучасних технологій виробництва; Зменшення часу на перерви в роботі; Укладання довгострокових контрактів і пошук постійних партнерів; Рекламування продукції, що виробляється; Максимальна автоматизація виробничих процесів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Постійний капітал