Постать І. Франка в українській літературі та національній культурі – ПРАКТИКУМ

1. Філософська наповненість поеми “Мойсей”.

2. Сюжетно-композиційна специфіка поеми, система образів. Образ Мойсея як поводиря народу.

3. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті.

4. Ідейно-філософський зміст поеми “Похорон”.

5. Проблема геройства та зради у творі.

6. Особливості процесу становлення та еволюції публіцистичних, літературно-критичних, світоглядно-естетичних засад творчості Івана Франка.

Завдання:

1. Вивчити напам’ять уривок з прологу до поеми “Мойсей”.

2. Скласти цитатний план до прологу цієї поеми.

3. Поясніть значення останнього рядка прологу до твору “Мойсей”: “Твойому генію мій скромний дар весільний”.

4. Спираючись на прочитані поеми, напишіть есе на тему “Моральна відповідальності за прийняття на себе зобов’язання лідера”.

5. Законспектувати і проаналізувати статтю І. Франка “Література, її завдання і найважливіші ціхи”.

Література

1. Історія української літератури ХІХ ст. (70 – 90-ті роки): У 2 кн.: Підручник / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем’янівська, С. С. Кіраль та ін..; За ред. О. Д. Гнідан. – К.: Вища шк., 2003. – Кн. 2. – С. 161 – 191.

2. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Т. Гундорова. – К.: Критика, 2006. – С. 78 – 82, 117 – 121, 240 – 246, 332 – 334.

3. Каспрук А. Філософські поеми Івана Франка / А. Каспрук. – К.: Наук. думка, 1965. – 190 с.

4. Козлик І. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства / І. Козлик. – Івано-Франківськ: Поліскан: Гостинець, 2007. – 591с.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Постать І. Франка в українській літературі та національній культурі – ПРАКТИКУМ