Поширення електромагнітних хвиль у речовині

У третьому розділі розглядається поширення електромагнітних хвиль в матеріальних середовищах. Виклад ведеться за допомогою понять комплексних відносної та магнітної проникності матеріальних середовищ, що дозволяють вивчити особливості розповсюдження електромагнітних хвиль в магнітно-діелектричних середовищах, провідниках і плазмі. Вводиться широко застосовується в ході подальшого викладу властивостей електромагнітних хвиль поняття комплексної амплітуди для векторів електричного і магнітного полів. Досить докладно розглядається скін – ефект, відображення і проходження плоскої ЕМВ від плоскої межі розділу двох середовищ у разі нормального падіння, а також падіння на межу розділу двох середовищ під довільним кутом для хвиль довільної поляризації. Детально розбирається ефект Брюстера і його зв’язок з властивостями дипольного випромінювання, розглянутими у другому розділі. Завершується глава розглядом особливостей стоячих електромагнітних хвиль на прикладі відображення плоскої електромагнітної хвилі від плоскої межі провідного тіла. Велику роль у викладі матеріалу, присвяченого дослідженню поширення електромагнітних хвиль, грає ознайомлення з оригінальними дослідами Г. Герца, в яких було дано експериментальне підтвердження електромагнітної природи світла, прямолінійного поширення електромагнітних хвиль подібно до світлових променів, властивості поляризації коливань електромагнітних хвиль, а також підтверджено встановлене Дж. К. Максвеллом співвідношення, що зв’язує показник заломлення середовища з її відносної діелектричної та магнітної проникності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Поширення електромагнітних хвиль у речовині