Поняття стресу

Стрес – поняття багатозначне. У ньому можна виділити як мінімум чотири значення:

Стрес як подія – певна ситуація, що викликає напругу і потенційне порушення рівноваги. Іноді називається також стресором.

Стрес як реакція – реакція на певні події. Іноді називається стресовій реакцією, стресовій емоцією або стресовим переживанням.

Стрес як проміжна змінна – стан між дією подразника і реакцією організму, тобто проміжний процес.

Стрес як трансактний процес – як процес взаємодії людини з навколишнім світом. У цьому розумінні стрес не є статичним станом, а являє собою динамічне подія, яка постійно супроводжує взаємодію індивіда з навколишнім світом.

Сельє в 1986 році запропонував розділяти стрес на еустресс і дистрес. Під еустресс він розумів таку втрату рівноваги, при якій індивід переживає відповідність між необхідними від нього зусиллями і наявними у нього ресурсами – здатність впоратися з зміненими умовами навколишнього середовища. Дистрес – психічний стан, при якому відчувається нездатність впоратися з ситуацією, що змінилася, а ресурси оцінюються як недостатні порівняно з вимогами навколишнього середовища.

Стресові реакції можуть бути емоційними, фізіологічними і поведінковими.

Типові емоційні стресові реакції:

1) страх;

2) печаль;

3) гнів.

Основні поведінкові стресові реакції:

1) втеча;

2) напад.

Фізіологічні стресові реакції докладно розглядаються в курсі нормальної та патологічної фізіології.

Самі по собі стресові події рідко стають виключною причиною психічних розладів. Частіше мають велике значення внутрішні (особистісні) і зовнішні чинники. Стресовий переживання можна описати в наступній послідовності (Лазарус, 1988):

Вплив стресового фактора. Тут має значення значущість події, тривалість і т. д.

Процес оцінки. Відбувається первинна оцінка – оцінюється значимість і інтенсивність стресової дії, і вторинна оцінка, коли оцінюються власні ресурси і здатність впоратися зі сформованою ситуацією. Ці два процеси оцінювання відбуваються паралельно і тісно взаємозалежні один з одним.

Активізація стресових емоцій і стресових фізіологічних реакцій.

Формування копинга – проблеморешающего поведінки.

На 2 – му – 4-му етапах важливу роль відіграють особистісні та соціальні фактори (соціальна мережа, соціальна підтримка).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття стресу