Поняття соціальної структури і соціальних груп і спільнот

Різноманітні групи і верстви існують в будь-якому великому соціальному співтоваристві. Розшарування людей може відбуватися з різних причин і групи можуть класифікуватися за різними критеріями. Наприклад, ступінь соціального престижу, відсутність або наявність власності, з привілеїв і прав, за приписаними статусам, за походженням і генетичним характеристикам, за родом занять, по виду громадянства або обов’язків у суспільстві.

Соціальні групи і спільності
Сукупністю індивідів, які взаємодіють якимось чином на основі спільних очікувань, називається соціальною групою. Кожен член групи розділяє очікування інших членів. Відмінною рисою кожної соціальної групи вважається взаємодія між її членами. І навіть якщо люди будуть їхати в одному поїзді, вони не вважатимуться певною соціальною групою, поки не почнуть взаємодіяти між собою.

Групи поділяються на первинні та вторинні. Члени первинної групи бачать інших членів, як індивідуальностей. У первинній групі найчастіше формується особистість, і утворюються симпатії, тут можливий розвиток своїх інтересів. У вторинних групах контакти між людьми більш безособові, і за рахунок взаємодії люди досягають певного ефекту або поставленої мети. До такого типу групи відноситься зв’язка тренер-команда, вчитель – учні.

Соціальна структура суспільства
Сукупністю зв’язків і відносин, в які між собою вступають соціальні групи, називається соціальна структура суспільства. У такі відносини люди можуть вступати з приводу соціальних, духовних, політичних та економічних умов їх життя і діяльності. Елементами соціальної структури суспільства є класи, представники фізичної або розумової праці, жителі міст і сіл, стану, соціально-демографічні групи і спільності національного характеру.

Проблема соціальної нерівності
Виникнення такого явища, як соціальна нерівність виходить з самої природи людей. Всі ми відрізняємося за віком, за статтю, росту, кольору шкіри і волосся і за темпераментом. Такі відмінності між людьми називають природними, і існує нерівність, які виникає з таких природних ознак.

Але вагому роль відіграє все-таки соціальна нерівність, яке пов’язане з соціальною диференціацією. Відмінності між людьми в такому випадку породжуються певними соціальними чинниками. Наприклад, уклад життя, соціальні ролі, розподіл праці. Базою соціальної нерівності є відмінність рівнів соціального розвитку. Розшарування суспільства і виникнення багатих і бідних веде до посилення соціальної нерівності.

Соціальні ролі
Моделлю поведінки людини, яка заданна соціальною позицією людини в системі суспільних і соціальних відносин, називають соціальною роллю. Можна сказати, що соціальна роль – це те поведінка, яке суспільство очікує від людини, у якої є певний соціальний статус.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Поняття соціальної структури і соціальних груп і спільнот