Поняття про НС

Тисячолітня практика життєдіяльності людини свідчить про те, що ні в одному виді діяльності неможливо досягти абсолютної безпеки. Отже, будь-яка діяльність потенційно небезпечна. Надзвичайні ситуації, від яких би причин вони не виникали, негативно впливають на природу і людину.
Основні причини виникнення НС:
1) внутрішні:
а) складність технологій;
б) недостатня кваліфікація персоналу;
в) проектно-конструкторські недоробки;
г) фізичний і моральний знос обладнання;
д) низька трудова та технологічна дисципліна;
2) зовнішні:
а) стихійні лиха;
б) несподіване припинення подачі електроенергії;
в) гази технологічних продуктів;
г) тероризм;
д) війни.
НС можуть статися при:
1) наявність джерела ризику (тиск, вибухові речовини, радіоактивні речовини);
2) дії факторів ризику (викиді газу, вибуху, загорянні);
3) знаходженні в осередках ураження людей, сільськогосподарських тварин та угідь.
Аналіз причин та ходу розвитку НС різного характеру виявив їх загальну рису – стадійність. Можна виділити п’ять стадій (періодів) розвитку НС:
1) накопичення негативних ефектів, що призводять до аварії;
2) період розвитку катастрофи;
3) екстремальний період, при якому виділяється основна частка енергії;
4) період загасання;
5) період ліквідації наслідків.
Надзвичайними ситуаціями називають обставини, що виникають в результаті природних, стихійних лих, аварій і катастроф техногенного, екологічного походження, військового, соціального і політичного характеру, що викликають різке відхилення від норми життєдіяльності людей, економіки, соціальної сфери чи природного середовища.
В літературі часто використовується поняття “екстремальна ситуація”, яке відображає вплив на людину небезпечних і шкідливих факторів, що призводять до нещасного випадку або надмірного негативного емоційного психологічному впливу. До екстремальних ситуацій (ЕС) відносяться:
1) травми на виробництві;
2) пожежі;
3) вибухи;
4) дорожньо-транспортні пригоди;
5) обставини, які можуть призвести до травм різної тяжкості.
Надзвичайні ситуації – події, що відрізняються масштабністю, що охоплюють значну територію і загрозливі великому числу людей.
В цілому НС можна розглядати як сукупність НС та ЕС. ЕС за певних умов може переростати у НС.
Сукупність ЕС та НС називають небезпечною ситуацією.
Стихійні лиха – це небезпечні явища або процеси геофізичного, геологічного, гідрологічного, атмосферного та іншого походження таких масштабів, при яких виникають катастрофічні ситуації, які характеризуються раптовим порушенням життєдіяльності людей, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Поняття про НС