ПОНЯТТЯ ПРО ДРАМУ-ФЕЄРІЮ – Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862-1949) – Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття – Нове слово у драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття

Феєрія (із фр. feerie, від fee – фея, чарівниця) – театральна або циркова вистава з фантастично-казковим сюжетом, сценічними ефектами й трюками. Наприкінці XIX – на початку XX століття елементи феєричності проникають у літературу, зокрема в драматургію. Виникає так звана драма-феєрія (драма-казка).

Драма-феєрія – п’єса, для якої характерні виразне ліричне начало, зіставлення природного й людського, широке використання міфічних і фольклорних образів, фантастичних елементів тощо.

До вершинних творів цього жанру у світовій літературі належать “Затоплений дзвін” Герхарда Гауптмана, “Блакитний птах” Моріса Метерлінка, “Лісова пісня” Лесі Українки.

1. Дайте визначення, що таке “драма-феєрія”.

2. Доведіть, що твір М. Метерлінка “Блакитний птах” – драма-феєрія.

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Метерлінк з’явився у літературі у той момент, коли він повинен був прийти. Символістом він був од природи, по суті.

Антонен Арто, французький письменник, драматург і теоретик театру

Він [Моріс Метерлінк] реалізував ідеал театру: став на одному рівні з найбільш піднесеними метафізичними концепціями і втілив їх у вигаданих істотах, щоб одночасно запропонувати їх як художникам і мислителям для споглядання, так і юрбі. Захопливе драматичне дійство цілком доступне широкому загалу – у ньому глядачі бачать себе. Отже, він втішає народ, який захоплюється виставою, стражданнями і нещастями, показаними в ній, а також збуджує серйозні думки.

Каміль Моклер, французький письменник і літературний критик

Немає письменника у всесвітній літературі, який з такою глибиною і красою зобразив би вічну, очищену від усяких зовнішніх домішок, трагічну суть життя, як Метерлінк.

Микола Бердяев, російський філософ українського походження

Це дуже гарна п’єса [“Блакитний птах”]. Можливо, найкраща у XX столітті. Не тільки тому, що вона вчить вірити у мрію і шукати Істинні Блаженства, це якраз найпростіше… А тому, що вона – як і усе символістське мистецтво – учить правильному світогляду.

Дмитро Биков, російський письменник і літературний критик

Мистецькі передзвони

Драму-феєрію Моріса Метерлінка “Блакитний птах” було поставлено у багатьох театрах світу. Право першої постановки драматург надав Московському художньому театру та відомому режисеру Костянтину Станіславському. Прем’єра відбулася 1908 року. Вистава мала великий успіх.

На українській сцені “Блакитний птах” уперше з’явився 1938 року у Київському театрі юного глядача (режисер Борис Вершилов), у неопублікованому перекладі Максима Рильського, зробленому з великими купюрами. Як зазначила Кіра Шахова, з вистави було знято “містичний наліт”, “сумнівну символіку”, що стало на заваді розкриттю філософського підтексту. Незважаючи на це, вистава гарно сприймалася глядачами. П’єсу бельгійського драматурга і сьогодні можна знайти у репертуарі багатьох театрів Києва, Дніпра, Львова та інших міст

ПІДСУМОВУЕМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

1. Розкрийте сутність змін у світовій драматургії на межі ХІХ-ХХ століть.

2. Видатними представниками “нової драми” є

А Шекспір і Метерлінк

Б Ібсен і Метерлінк

В Ібсен і Есхіл

3. Простежте ознаки “нової драми” у п’єсі М. Метерлінка “Блакитний птах”.

4. Складіть письмово цитатний план до твору.

5. Порівняйте драми “Блакитний птах” Моріса Метерлінка та “Лісова пісня” Лесі Українки. Результати порівняння запишіть до зошитів у такій таблиці: 6 7 8

ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

Моріс Метерлінк. “Блакитний птах”

Леся Українка. “Лісова пісня”

Тема твору

Особливості сюжету

Провідні мотиви

Символічність образів

Жанр твору

Ідея

Висновок:

6. Об’єднайтеся у групи і виконайте одне із завдань: розробіть обкладинку до книжки або афішу / програмку до вистави за п’єсою Моріса Метерлінка “Блакитний птах”; створіть мультимедійну презентацію “П’єса М. Метерлінка “Блакитний птах” в ілюстраціях художників”; підготуйте інсценізацію фрагментів п’єси, які вам найбільше сподобалися; створіть буктрейлер / інформаційний плакат / кроссенс до твору.

7. Наведіть факти, які свідчать про популярність творчості М. Метерлінка у сучасній культурі.

8. Прочитайте та прокоментуйте висловлювання Моріса Метерлінка із рубрики “Цитата для душі”, подані в електронному додатку до підручника. Використовуючи ці та інші висловлювання або цитати (наприклад, із п’єси “Блакитний птах”), створіть мотиватор або демотиватор.

9. Прокоментуйте інформаційний плакат1 на тему “”Нова драма” Моріса Метерлінка”. Запропонуйте свій плакат на цю тему.

ПОНЯТТЯ ПРО ДРАМУ ФЕЄРІЮ   Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862 1949)   Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття   Нове слово у драматургії кінця ХІХ   початку ХХ століття

10. Напишіть за п’єсою М. Метерлінка “Блакитний птах” твір на одну із тем: “У пошуках щастя”; “П’єса М. Метерлінка “Блакитний птах” – гімн людині”; “Які істини мені відкрила п’єса М. Метерлінка “Блакитний птах”?” або запропонуйте свою тему для творчої роботи за п’єсою Метерлінка. 1

1 На плакаті використано репродукцію картини Олега Шупляка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПОНЯТТЯ ПРО ДРАМУ-ФЕЄРІЮ – Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862-1949) – Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття – Нове слово у драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття