Поняття “політичне лідерство”

Складністю феномена політичного лідерства пояснюється існування декількох підходів до трактування цього поняття:

(1) різновид влади. Така інтерпретація лідерства спирається на ту точку зору, що в будь-якому “політичному питанні”, за словами М. Вебера, інтереси розподілу, збереження, усунення влади є визначальними для відповіді на дане питання [45];

(2) вплив на інших людей. Для нього характерні такі особливості: (а) вплив має бути постійним. До політичним лідерам не можна відносити людей, що зробили разове вплив на політичні процеси; (б) вплив політичного лідера має здійснюватися на всю групу, організацію, суспільство; (в) вплив політичного лідера спирається на авторитет, довіру його прихильників, визнання правомірності керівництва;

(3) управлінський статус, соціальна позиція, пов’язана з прийняттям рішень;

(4) особливого роду підприємництво, при якому політичні “підприємці” обмінюють свої програми вирішення суспільних проблем, реалізації інтересів громадян на керівні посади. Не випадково політичні лідери так щедрі на обіцянки і обіцянки під час виборів, правда, прийшовши до влади, частіше вельми скупі на їх виконання.

Наведені вище трактування політичного лідерства концентрують увагу на різних аспектах цього явища. Але, мабуть, точніше інших сутність даного феномена відображає таке визначення.

Політичне лідерство – це постійне і легітимний вплив індивіда, що займає владні позиції, на групу, організацію, суспільство в цілому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Поняття “політичне лідерство”