Поняття НТР

В даний час паралельно існують дві гілки НТР – традиційна і сучасна. Поняття “традиційна” в даному випадку досить відносно, т. к. виникла вона в 40-50-х рр.. XX в. (Тобто з початком НТР). Досі традиційний напрям більш характерно для абсолютної більшості країн світу. При цьому потрібно враховувати, що в багатьох країнах НТР як такої взагалі ще не було.

У розвинених країнах в 80-90-х рр.. прийшли до розуміння необхідності розробки нової концепції НТР, що отримала найменування “сучасної” і “життєзберігаючих”. Нова гілка НТР поки не отримала великого поширення в світі, т к. для її реалізації потрібні величезні гроші і віддача не буде швидкою. Однак за нею – майбутнє, т. к. традиційна гілка себе вже вичерпала.

Широке вплив НТР простежується не тільки в економічній, а й у політичній та соціальній сферах. НТР веде до все більшої універсалізації всіх областей сучасних суспільних відносин. Сприяючи економічному підйому, НТР веде до втрати етнічної і взагалі культурної специфіки в господарстві. Це твердження аж ніяк не означає, що роль культурного чинника зійшла нанівець. У даному випадку мова йде лише про формування загальних тенденцій розвитку в усьому світі. Дійсно, універсальні не тільки заводи, все більш однотипним зовні стає і спосіб життя людей – харчування, одяг, побут і пр. Зараз формується “всеохоплюючий, універсальний характер” світового розвитку.
Розвиток новітніх виробництв почалося в післявоєнний період з зародження електроніки та оволодіння ядерною енергією.

Новітні виробництва (і взагалі НТР) почалися в основному з військового сектору. Було розроблено і навіть застосовано ядерну зброю, створені суду з атомними двигунами. Що стосується цивільного сектора, то в 1954 р. в підмосковному м. Обнінську була пущена перша в світі атомна електростанція. Пізніше став експлуатуватися перший атомний криголам “Ленін”.
Дослідження і використання людиною космічного простору спочатку носили військовий характер. Тільки лише через багато років були створені системи супутникового зв’язку, глобального стеження за станом природи Землі і т. п.

До середини 90-х рр.. сформувалися пріоритетні напрямки в розвитку новітніх виробництв.
Символом промисловості сьогоднішнього дня стала електроніка (в першу чергу мікроелектроніка), яка знайшла найширше застосування на виробництві та в побуті. На прикладі електроніки добре видно, як різко скорочується розрив у часі з моменту винаходу до його реалізації на практиці. На початку століття від винаходу до початку виробництва проходили десятиліття. Зараз же цей період часто скорочується до декількох місяців.

Не менш важливим став випуск засобів комплексної автоматизації виробництва. Комплексна автоматизація (на базі тієї ж електроніки) сильно змінила характер виробництва завдяки широкому застосуванню електронно-керуючого устаткування, робототехніки, гнучких виробничих систем та ін Справжній переворот у промисловості здійснився завдяки робототехніці. У середині 90-х рр.. кількість промислових роботів у світі щорічно збільшується на 1/10 (Найвищий рівень роботизації досягнутий (кількість роботів на 10 тис. робітників у 1994 р.) в: Японії – 325, Сінгапурі – 109, Швеції – 73, Італії – 70, Німеччині – 62). Однак роботи гарні в масовому стандартному виробництві. Гнучке сучасне виробництво в розвинених країнах орієнтується на розумне їх поєднання з добре навченим персоналом (В умовах США, наприклад, свої переваги показали ті підприємства новітніх виробництв, “де роботи нечисленні, і робочих місць багато, де складальна лінія може бути переналажена протягом обідньої перерви і де виробництво не починається, поки не отримано замовлення від клієнта “).
На стику багатьох традиційних напрямів у промисловості отримала розвиток біотехнологія, забезпечує поліпшення якості і збільшення виробництва фармацевтичної продукції, засобів захисту рослин і т. д. Біотехнологія розвивається на основі використання у промисловому виробництві природних біологічних процесів.

На зміну традиційним (метал, деревина, пластмаси) приходять нові конструкційні матеріали, що мають незрівнянно кращі характеристики. Це нове виробництво виникло на стику традиційних – металургії та хімічної промисловості.

Все більшого значення отримує виробництво засобів зв’язку, що забезпечують передачу і накопичення інформації. Дивно швидко (на виробництві та в побуті) впроваджуються електронні засоби зв’язку, такі як факс, модем, електронна пошта, супутникова (або космічна) зв’язок.
Чергову революцію переживає енергетика. Головним напрямком її розвитку стає не проста збільшення обсягів виробництва, а широке впровадження новітнього устаткування, що дозволяє підвищити ефективність виробництва енергії, зменшити його негативний вплив на навколишнє середовище. Це стимулює науково-технічні розробки, покликані дати енергозберігаючу техніку і нові технології.

Всередині традиційних виробництв формуються свої пріоритетні напрямки. У хімічній промисловості, наприклад, перспективні роботи, пов’язані з пошуками замінників дефіцитного натурального палива і виробництвом синтетичного енергосировини з найбільш поширених вуглеводнів. Не менш важливе значення має виробництво полімерних матеріалів з наперед заданими властивостями. Підвищення рівня життя населення та посилення соціальної спрямованості економіки постійно збільшує попит на фармацевтичну і парфюмерно-косметичну продукцію.

Прогрес в споживчому секторі промислового виробництва можна побачити на прикладі харчової промисловості, яка випускає продукцію т. н. п’яти поколінь. Перше покоління – це звичайні продукти, зберігання яких далеко не завжди можливо. Винахід консервуванні дало життя продуктам другого покоління. Але консерви це не тільки благо, а й проблема, т. к. продукти втрачають свої корисні властивості, а застосування консервантів – речовин, що сприяють кращого збереження продуктів, – не завжди нешкідливо для людей і т. д. Третє покоління продуктів представлено замороженою продукцією. Для четвертого покоління характерно зберігання в упаковці з газовими сумішами. П’яте покоління продуктів розраховане на їх приготування і мікрохвильовій печі. У цьому випадку готові страви часто запечатують у спеціальну упаковку без доступу повітря.

З поняттям новітнього виробництва тісно пов’язане інше – наукомістке виробництво. Новітні виробництва, як нам відомо, виділяють за часом виникнення. До наукомістким можуть відноситися не тільки новітні (хоча це найбільш типово), але і нові і навіть старі виробництва. Наукомісткі виділяються за часткою витрат на НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи) і частці осіб, зайнятих у тій же сфері НДДКР від загальної чисельності персоналу даного виробництва (показники витрат і персоналу в НДДКР невеликі і складають в різних країнах всього лише 2 – 4%). Крім того, наукомісткі виробництва відрізняються широким застосуванням новітніх технологій, світовим рівнем своєї продукції, високим експортним виробництва, постачанням на зовнішній ринок своїх “високих” технологій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття НТР