Поняття кредиту та кредитного ринку

Таке поняття як “кредит” може розглядатися в двох напрямках:

    Як сукупність економічних відносин, пов’язаних з передачею прав власності; Як товар, який продається за специфічною вартості (кредитний відсоток) і на певних умовах (термін повернення).

Виходячи з цього, можна сказати, що кредит – це вид товару, який має властивість відчужуватися на певний період часу і на спеціальних умовах його повернення. Сфера кредитного обороту (купівля-продаж) називається кредитним ринком.

Кредитний ринок – це певна частина фінансового ринку (рис. 1), яка представлена ​​як система відносин в сфері боргових зобов’язань, закріплених на основі договору кредитування.

Основні складові фінансового ринку

Як бачимо, кредитний ринок є більшим сегментом фінансового ринку. Це пояснюється тим, що основним механізмом, який прискорює сучасну ринкову економіку, вважають кредитні відносини.

Кредитні відносини – це відносини, що виникають між учасниками кредитного ринку в сфері надання, використання і погашення позик.

Основними суб’єктами кредитних відносин вважаються кредитори і позичальники.

Кредиторами є особи, які надають позики і мають в наявності певні кошти, а саме накопичені, залучені або мобілізовані ресурси.

Позичальники – будь-які особи, які отримують позику на поворотній основі з певною процентною платою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Поняття кредиту та кредитного ринку