Поняття і властивості корпоративних норм

Корпоративні норми – це специфічні регулятиви, які виробляються в рамках певної організації і підлягають обов’язковому застосуванню її співробітниками. Вони встановлюють норми поведінки та взаємовідносин між окремими структурами та їх працівниками.

Властивості корпоративних норм мають схожість з властивостями норм права в тому, що:

– корпоративні норми знаходять відображення в письмових нормативних актах (статутах, положеннях і т. д.);

– корпоративним нормам характерно властивість внутрісистемного;

– корпоративні норми наділені чітко вираженим предоставительно-зобов’язуючим властивістю;

– в обов’язковому порядку передбачають зовнішній контроль за ходом реалізації;

– корпоративні норми мають строго фіксований комплекс форм і засобів для забезпечення реалізації власних норм.

До специфічних властивостей корпоративних норм відносять те, що вони:

– відображають волю, інтереси і погляди членів цієї організації і поширюються на них;

– корпоративні норми регламентують переважно внутрішньоорганізаційні відносини;

– підкріплені специфічними для конкретної організації заходами впливу.

Правові норми формують основу для організації і функціонування громадських організацій та об’єднань. Так, Конституція України містить цілий набір статей, зміст яких присвячено цього питання.

Право містить заборони на створення шкідливих для суспільства і держави об’єднань, а також порушення меж своєї діяльності, які позначені серед цілей і завдань в статуті підприємства.

Між правовими та корпоративними нормами встановлюється деякий взаємодія при визначенні правосуб’єктності громадських організацій та оцінки правомірності прийнятого нею рішення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття і властивості корпоративних норм