Поняття і види принципів цивільного процесуального права

Принципи права в цілому і цивільного процесуального права зокрема, показують ідеологію і певні соціальні установки, які панують в даному суспільстві.

Вся система принципів цивільного процесуального права відображена в його нормах у вигляді тексту (наприклад, принцип, незалежності суддів і т. д.) або за змістом.

Сукупність засад цивільного процесуального права, закладена в його базис, формує систему принципів цивільного процесуального права. Кожен принцип зазвичай має вирішальне значення лише для певної стадії процесу, проте він органічно пов’язаний з іншими началами і активно взаємодіє з ними.

У літературі є різні класифікації принципів цивільного процесуального права.

Залежно від нормативного джерела, в якому встановлений конкретний принцип, виділяють:

– конституційні принципи цивільного процесуального права;

– принципи цивільного судочинства, які встановлені галузевим законодавством.

До конституційним засадам відносять: здійснення правосуддя у цивільних справах лише судом, незалежність суддів і підпорядкування їх тільки Конституції і федеральному законодавству, гласність судового розгляду, змагальність процесу, рівноправність усіх перед законом і судом.

До галузевих засадам цивільного процесуального права відносять: поєднання одноосібного і колегіального розгляду цивільних справ в судах, диспозитивність, національна мова судочинства, устность судового розгляду, безперервність судового розгляду, безпосередність в дослідженні доказів.

Залежно від ролі принципів цивільного процесуального права у здійсненні правосуддя виділяють:

– організаційні, тобто принципи організації правосуддя;

– функціональні, тобто початку визначають процесуальну діяльність суду і різних учасників процесу.

Залежно від галузі правових відносин, на які поширюються принципи, виділяють:

– загально, властиві всім галузям права;

– міжгалузеві, характерні ряду галузей права;

– галузеві, властиві тільки певної галузі права;

– принципи правових інститутів, які виражають зміст і особливості кожного інституту громадянського процесу.

Існують і інші варіанти класифікації принципів, кожна з яких відображає різні погляди на розкриття різноманіття принципів цивільного процесуального права.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття і види принципів цивільного процесуального права