Поняття і риси цивільного процесу

Розглянемо поняття цивільного процесу, а також виявимо його специфічні риси.

Цивільний процес – система процесуальних дій і виникаючих в зв’язку з цим процесуальних правовідносин, які пов’язані з реалізацією правосуддя в області цивільних справ.

Цивільний процес являє собою встановлені законом правила поведінки суду та інших залучених в процес суб’єктів.

На відміну від діяльності інших органів, які правомочні вирішувати цивільні спори, цивільний процес як інструмент реалізації правосуддя відрізняється наявністю специфічної риси у вигляді цивільно-процесуальної форми.

Таким чином, цивільний процес має такі специфічні риси:

– юридична урегульованість;

– послідовність здійснення релігійної і зміст всієї сукупності дій різних сторін процесу відображені в цивільно-процесуальному кодексі України;

– універсальність процесуальної форми при розгляді та вирішенні справ;

– суворе дотримання процесуальної форми всіма учасниками процесу.

У науковій сфері поняття цивільного процесу має вузький і широким тлумаченням.

В рамках вузького розуміння під поняттям громадянського процесу мають на увазі діяльність суду по здійсненню правосуддя у цивільних справах.

В рамках широкого підходу під поняттям громадянського процесу мають на увазі діяльність як суду по здійсненню правосуддя у цивільних справах, так і арбітражних, третейських судів, а також адміністративних та інших органів для розв’язання цивільно-правових спорів.

Оскільки цивільно-процесуальний кодекс України регламентує діяльність тільки суду по здійсненню правосуддя у цивільних справах, при цьому не поширюючись на інші форми захисту прав та інтересів суб’єктів, то поняття цивільний процес зазвичай розглядають у вузькому сенсі, тобто як цивільне судочинство.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Поняття і риси цивільного процесу