Поняття грошей. Що таке гроші

Гроші – це товар, який виступає в ролі загального еквівалента, відбиває вартість всіх інших товарів.
Історичні етапи розвитку грошей:

    1-й етап – поява грошей з виконанням їх функцій випадковими товарами; 2 – й етап – закріплення за золотом ролі загального еквівалента (цей етап був найтривалішим); 3- й етап – етап переходу до паперових чи кредитних грошей; 4-й етап – поступове витіснення готівки з обігу, внаслідок чого з’явилися електронні види платежів.

Сутність грошей виявляється через:

    1) загальну, безпосередню обмениваемость; 2) самостійну мінову вартість; 3) зовнішню речових міру праці.
Функції грошей

Гроші володіють певними функціями, такими як:

    1) міра вартості; 2) засіб платежу; 3) засіб обігу; 4) засіб накопичення (заощадження); 5) світові гроші.
Види грошей

Гроші в своєму розвитку виступали в двох видах: 1) дійсні гроші – це гроші, у яких номінальна вартість відповідає їх реальній вартості, тобто вартості металу, з якого вони виготовлені. Для дійсних грошей характерна стійкість, що забезпечувалося вільним розміном знаків вартості на золоті монети, вільної чеканкою золотих монет при певному і незмінному золотому вмісті грошової одиниці, вільним переміщенням золота між країнами. Поява знаків вартості при золотому обігу була викликана об’єктивною необхідністю: – золотодобування не встигає за виробництвом товарів і не забезпечувала повну потребу в грошах;

    – Золоті гроші високої портативності не могли обслуговувати дрібний за вартістю оборот; – Золоте звернення не володіло в силу об’єктивності економічної еластичністю, тобто швидко розширюватися і стискатися; – Золотий стандарт в цілому не стимулював виробництво і товарообіг.

Золотий обіг проіснував в світі відносно недовго – до Першої світової війни, коли воюючі країни для покриття своїх витрат здійснювали емісію знаків вартості. І поступово золото зникло з обігу; 2) заступники дійсних грошей – гроші, номінальна вартість яких вище реальної, тобто витраченого на їх виробництво суспільної праці. До них відносяться:

    – Металеві знаки вартості; – Паперові знаки вартості.
Роль грошей в сучасній ринковій економіці

Сучасний капіталізм зумовив модифікацію функції грошей. У сьогоднішньому суспільстві всі товари, послуги, природні ресурси, а також здатність людей до праці набувають грошову форму. Якісно нова роль грошей (на відміну від грошей просто товарного виробництва) полягає в тому, що вони перетворюються на грошовий капітал, або самовозрастающую вартість.

Функціонуючи на світовому ринку, гроші забезпечують перелив капіталу між країнами. Гроші обслуговують виробництво і реалізацію суспільного капіталу через систему грошових потоків між сферами господарства, галузями виробництва та регіонами країни.

Організаторами цих грошових потоків є держава, господарюючі суб’єкти і почасти окремі особи. Причому оборот вартості суспільного продукту починається і закінчується у власника капіталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Поняття грошей. Що таке гроші