Політика як соціальне явище

Політика – базове поняття політології. Часто також використовуються близькі за змістом терміни “політичне життя”, “політична діяльність”, “політична влада”. За допомогою цих категорій описуються політичні процеси, функціонування і розвиток держав, партій, участь у політиці окремих громадян.

Категорія “політика” дозволяє виділити зі всієї суспільного життя політичну сферу і розглянути її в порівнянні з економічної, духовним життям, іншими сферами суспільства.

При такому підході стає зрозумілим, в яких саме процесах, структурах, формах безпосередньо виражається саме політична форма активності людей, а які явища мають до неї лише опосередковане відношення, складаючи власний зміст економічної, духовної та інших сфер суспільного життя.

Специфіка політичної сфери стає більш ясною при розгляді її виникнення і розвитку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Політика як соціальне явище