Політика контрреформ в Росії 19 ст

Контрреформи – заходи, вжиті урядом імператора Олександра III з метою перегляду результатів реформ 1860-1870 рр.
Суть контрреформ – збереження особливого положення дворянства в державному управлінні та громадському житті, обмеження вже проведених ліберальних реформ.
1881-1894 рр. – Правління Олександра III.
Внутрішня політика:
1881, серпень – “Положення про посиленої і надзвичайної охорони” – особливі повноваження адміністративних органів і військових судів.
1881, грудень – зниження викупних платежів.
1882 – відкритий Селянський банк (позики селянам на купівлю землі).
1883, 1 січня – указ про обов’язкове укладання викупних угод.
1885 – відкритий Дворянський банк (пільговий кредит під заставу маєтків).
1885 – право Сенату зміщувати суддів.
1890 – “Положення про губернських і земських установах” – посилило представництво дворянства в земських органах, скасував вибори селянських голосних.
1892 – збільшення майнового цензу на виборах до міське самоврядування.
Зовнішня політика:
1881, 6 червня – новий договір про “Союзі трьох імператорів”: зобов’язання Росії, Німеччини та Австро-Угорщини дотримуватися нейтралітету в разі нападу четвертого боку.
Одночасно – 1882 г. – Німеччина уклала Троїстий союз (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія), спрямований проти Росії та Франції. У 1887 р розгорілася “митна” війна, коли Німеччина і Росія збільшили мита на товари один одного.
1891-1893 рр. – Укладення військового союзу між Росією і Францією.
Суспільно-політичні рухи
Ліберальний табір. 1880-і рр. – Формування організації “Народного права”. Теорія “малих справ”: поступове освіта народу. Скромна програма реформи: загальне початкову освіту; скасування тілесних покарань; введення волосного рівня земств.
Народництво – марксизм. Після розгрому революційних організацій – перехід більшої частини народників на позиції ліберального народництва і марксизму. 1883 – в Женеві емігранти-народники створюють групу “Визволення праці”. Перехід на марксистські позиції.
Робітничий рух. 1885 – страйк в Орєхово-Зуєва на фабриках Морозових. 1893 – страйк на Хлудовской мануфактурі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Політика контрреформ в Росії 19 ст