Політика дорогих і дешевих грошей

Для того, щоб стабілізувати ситуацію, проводиться політика дорогих і дешевих грошей. Перша являє собою проведення центральним банком антиінфляційної політики, і для скорочення грошової пропозиції відбувається обмеження грошової емісії, і здійснюється продаж державних цінних паперів. В результаті таких процедур відбувається збільшення облікової ставки.

Політика дешевих грошей проводиться тоді, коли спостерігається низька кон’юнктура, і в даному випадку центральний банк займається збільшенням пропозиції шляхом покупки державних цінних паперів на відкритому ринку. В результаті відбувається зниження резервної норми і разом з цим знижується облікова ставка. Так досягається зростання інвестицій і, отже, – підвищення активності в діловому плані. Ці методи тягнуть за собою внутрішньоекономічну спрямованість.

Поряд з цим є також і спеціальні заходи регулювання. До таких належать заходи:

    Щодо стимулювання експорту товарів; Кредитування експорту; Гарантування кредитів; Зміна мит в проведенні зовнішньоторговельних операцій.

Основні інструменти

Грошово-кредитна політика має ряд інструментів, за допомогою яких здійснюється основна діяльність банківських установ. Також можна виділити таке поняття, як грошова база, адже така політика здійснюється за допомогою зміни обсягу грошової бази. В цілому центральні банку виконують численні операції на відкритому ринку, щоб можна було змінити обсяг грошової бази.

Центральний банк займається купівлею або продажем резервних активів, а також депозитів, які згодом можуть бути перетворені в звичайні гроші. Поряд з таким явище готівку і депозити являють собою поняття грошової бази, яка є являє зобов’язання центрального банку. Як правило, іншими банками може використовуватися грошова база як частковий резерв, і служити для розширення загальної маси в обігу. Кредитні відносини в економіці містять ряд аспектів, які дуже важливо брати до уваги при практичних діях.

Норма обов’язкового резервування

Монетарна влада займаються здійсненням контролю над комерційними банками, і грошова політика може відбуватися через зміну обсягу активів. Ці активи зберігають інші банки в резервах центрального банку, і лише невелику частину цих активів банки тримають в готівці, що підлягають швидкому зняттю. Залишок перетворюється в неліквідні активи у вигляді іпотеки і кредитів. Тому центральний банк займається тим, що змінює норму ліквідності і разом з цим обсяг кредитних фондів. Дуже часто центральний банк не змінює резервних вимог, оскільки це створює волатильні зміни. Так, кредитні методи регулювання економіки розвиваються відповідно до розвитку ситуації.

Кредитування за допомогою використання такої ставки полягає в тому, що установи, які беруть депозити, можуть з легкістю займати резерви у центрального банку. Дана ставка є нижчою, ніж ринкові ставки по короткостроковому капіталу, і цей факт дозволяє інститутам змінювати певні умови кредитування. Таким чином, відбувається сильне вплив на грошову масу.

Процентна ставка

В цілому, може бути досягнуто і скорочення пропозиції грошей шляхом збільшення процентних ставок. Монетарна влада в різних країнах здійснюють контроль над процентними ставками в економіці. Так, при здійсненні правильного регулювання грошово-кредитної політики за допомогою банків, можна досягти стабілізації ситуації і поліпшення макроекономічних умов.

Також при правильному підході можна буде досягти максимального позитивного економічного ефекту у функціонуванні певних механізмів, які будуть працювати налагоджено і безвідмовно. В цілому кредитне регулювання економіки є важливим етапом при її розвитку, і служить відмінним елементом для проведення подальших операцій на ринку.

Так, в процесі регулювання економічної діяльності дуже важливо застосовувати тільки необхідні рекомендовані методи і бути обізнаним в ситуації, яка відбувається на ринку в даний час. Також рекомендується приділяти увагу деяким аспектам банківської діяльності, які можуть вплинути на розміри процентних та облікових ставок, а також на зміну інших показників, які є важливими в макроекономіці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Політика дорогих і дешевих грошей