Політичний процес: визначення

Ключові слова: політичний процес, політичний конфлікт.

Політичний процес визначається як динамічна характеристика всієї політичної системи в цілому, послідовна зміна її станів, стадій розвитку.

Різні країни мають різну ступінь динамічності політичного процесу. Наприклад, в умовах абсолютної монархії політичний процес, як правило, повільний; рішення приймаються монархом без будь-яких обговорень і впроваджуються в життя. При парламентській республіці політичний процес найчастіше динамічніше – він передбачає взаємне пристосування різних політичних сил один до одного в справі прийняття політичних рішень.

Політичний процес може ускладнюватися різними факторами, у тому числі найбільш тривалими є етнополітичні конфлікти.

Наприклад, на території однієї з найблагополучніших країн світу, Великобританії, довгі роки відбувався бурхливий етноконфесійних конфлікт між англійцями і ірландцями, протестантами і католиками, відгомони якого час від часу відгукувалися вибухами в “тихому” Лондоні, організованими бойовиками Ірландської республіканської армії.

Частиною політичного процесу є обов’язково функціонування державних інститутів, таких, наприклад, як уряд, поліція, парламент, спецслужби. Політичний процес також включає діяльність партій і груп тиску, індивідуальну активність громадян. У зв’язку з цим політичний процес нерідко трактують як досить складну конфігурацію свідомої і стихійної діяльності політичних інститутів, тобто регульованих державою дій і спонтанних акцій груп громадян і окремих індивідів.

Політичний процес безперервний. Він постійно мінливий, не завжди передбачуваний.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Політичний процес: визначення