Політична соціалізація

Хоча ступінь залученості громадян в політику в цілому в будь-якому суспільстві невелика, ця сфера діяльності, природно, не знаходиться за рамками соціальної системи. І якщо людина не може одночасно жити в суспільстві і бути вільним від нього, він має сформувати навички взаємодії з ним, у тому числі навички адаптації в його політичній системі. Вміння орієнтуватися в політичному просторі і використовувати механізми політики для відстоювання своїх інтересів і набувається в процесі політичної соціалізації. У ході виборчої кампанії конкуруючі політичні сили та кандидати в боротьбі за голоси виборців здійснюють інтенсивне комунікативний вплив на індивідів, сприяючи одночасно формуванню тих чи інших політичних переконань, цінностей, поведінкових стандартів. Та й сама участь громадян у виборах являє собою прилучення до законно схваленим способам політичної взаємодії, формує повагу до державних інститутів, сприяє усвідомленню своєї цивільної відповідальності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Політична соціалізація