Політична соціалізація і культура

Ступінь політичної участі громадян залежить від рівня їх політичної соціалізації та культури.

Політична соціалізація – це процес залучення людини до політичних процесів, що відбуваються в суспільстві і формування його політичних позицій.

У політології виділяються два етапи політичної соціалізації:

    Первинна соціалізація – на даному етапі відбувається залучення підростаючого покоління до політичної інформації. Велика роль сім’ї, школи, ЗМІ, а також друзів, які впливають на формування певного ставлення молодих людей до політики. Вторинна соціалізація – етап придбання самостійного політичного досвіду, коли людина менше піддається чужому впливу і самостійно формулює думки про політику, бере участь в партіях, громадських об’єднаннях. На даному етапі агентами соціалізації є органи влади, профспілки, ЗМІ. Політична культура – комплекс уявлень людини про політику, політичних цінностей, орієнтирів і навичок, які впливають на його політичну поведінку.

Елементами політичної культури є політичні знання, цінності та способи дій. Як важливий соціальний інститут політична культура виконує ряд функцій:

    Функція соціалізації – засвоєння індивідом політичних знань і норм і освоєння політичних форм поведінки. Інтеграційна функція – об’єднання індивідів і груп на основі спільних ідеологічних поглядів. Функція наступності – збереження, відтворення і передача молодим поколінням цінностей і норм політичної культури. Регулятивна функція – координація поведінку суб’єктів політики. Контролююча функція – здійснення контролю за виконанням політичних норм, а також дотриманням цінностей та інші функції.

Існує три типи політичної культури:

    Традиційний (патріархальний) тип – людина не має політичних знань, мало сприймає що відбуваються навколо політичні події і не виконує своїх політичних ролей; Підданський тип – людина пасивно ставиться до політичних процесів, чекаючи від держави благ або побоюючись покарань; Активістський (демократичний чи цивільний) тип – людина бере активну участь у політичних процесах і виконує політичні ролі.

Ознаками розвиненою політичної культури людини є усвідомлення людьми необхідності захисту своїх прав та інтересів, тобто висока правова культура; високий рівень включеності в політичне життя суспільства; законослухняність, співпраця, толерантність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Політична соціалізація і культура