Поліська провінція

1. Які особливості тектонічної і геологічної будови мають найбільший вплив на рельєф і забезпеченість провінції мінеральними ресурсами?

Провінція має складну геологічну будову. Центральна і східна частини приурочені до Прип’ятського прогину. Саме до нього приурочені корисні копалини осадового походження. Південь провінції відноситься до Українського щита. Тут фундамент виходить на поверхню і знаходяться родовища будівельного каменю. На заході провінції знаходяться Брестська западина, Валино-Азовська плита і Поліська сідловина. Саме складну геологічну будову зумовило різноманітність корисних копалин.

2. Які кліматичні рекорди належать Поліської провінції?

Найтепліша провінція, найтриваліший вегетаційний період, найменше зволоження.

3. * Поясніть, чому глобальні зміни клімату в бік потепління найбільший вплив надають на ландшафти Полісся?

Клімат провінції наближений до лісостепового, т. е він теплі і порівняно сухий. Якщо врахувати ще й проблеми торфовищ, то можна говорити про те, що подальше потепління буде негативно позначатися на ландшафтах. При иссушении клімату площа лісів буде скорочуватися, а деградація грунтів посилюватися. Дюни Полісся будуть ще більш рапространени.

4. * Які нові туристичні маршрути можна запропонувати в Поліській провінції?

Маршрут за течією Прип’яті: Брест-Дніпро-Бузький канал – Пінськ – Прип’ятський національний парк – Мозир – Поліський радіаційно-екологічний заповідник.

5. * Назвіть найбільш гострі екологічні проблеми Поліської провінції і запропонуйте шляхи їх вирішення.

Головна екологічна проблема Полісся пов’язана з меліорацією. Осушення боліт наводилося мало виправдано, що тепер призвело до руйнування грунтів та їх розвівання. Утворилися цілі торф’яні дюни. Для вирішення даної проблеми проводитися зворотне заболочування, вводяться сівозміни. Торфовища засіваються травами для закріплення. Проблемою Полісся є і радіаційне забруднення.

Факт для роздумів: Поясніть, з чим пов’язане поширення в платформенном чохлі відкладень всіх геологічних періодів?

Останні заледеніння четвертинного періоду не поширювалися на територію провінції. Тому відкладення попередніх періодів не перекриті четвертинними.

Факт для роздумів: Чим пояснюється висока заболоченість Полісся?

Висока заболоченість провінції пояснюється переважанням негативних геологічних структур в будові і відповідно ницим рельєфом.

Факт для роздумів: Чому на території Полісся збереглося в два рази більше, ніж в інших регіонах, черноольхових і пушістоберезових лісів?

Черноольховие і пушістоберезовие ліси ростуть на низинних болотах, які поширені саме на Поліссі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Поліська провінція